Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Serveri

Šeit ir apkopoti padomi servisu uzstādīšanai un konfigurēšanai Ubuntu Linu serveriem.


  
Tags Rādītājs
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:00
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License