If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

MySQL skaņošana

Must prepare before:  MySQL datubāze

Šajā lapā aprakstīts, kā pielāgot MySQL datubāzes veiktspēju, lietojot, piemēram, XWiki satura pārvaldības sistēmu.

XWiki satura pārvaldības sistēma ir raksturīga ar to, ka lietotāja klašu (pielāgotu) objektu īpašības glabā nevis atseviškā tabulā, bet gan to īpašības tiek "izmētātas" pa vairākām tabulām, atkarībā no īpašības tipa. Tāpēc, veicot viena objekta pieprasījumu, SQL datubāzē tiek veikti pieprasījumi vairākās tabulās, apvienojot to rezultātus pēc objekta identifikatora.
Līdz ar to, XWiki rada salīdzinoši lielu SQL pieprasījumu skaitu pielāgotu formu apstrādē, tāpēc SQL serverim ir ieteicams palielināt noklusētos veiktspējas iestatījumus.

Atver failu /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf un izmaina sekojošas rindas uz jaunām vērtībām:

...
[mysqld]
...
#
# Fine Tuning
#
sort_buffer_size        = 2M
read_buffer_size        = 2M
join_buffer_size        = 2M
key_buffer_size         = 32M
max_allowed_packet      = 64M
thread_stack            = 256K
thread_cache_size       = 8
max_connections         = 100
table_open_cache        = 4000
max_heap_table_size     = 256M
tmp_table_size          = 256M
myisam_sort_buffer_size = 64M
innodb_log_file_size    = 32M
innodb_log_buffer_size  = 32M
innodb_buffer_pool_size = 128M
...

  
Tags Linux Serveris Datubāze
Created by Valdis Vītoliņš on 2014-07-22 05:16
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-09-02 10:47
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License