Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

QUIT WINDOWS, IT SEVERELY HARMS HEALTH OF YOUR COMPUTER!

COMPUTERS RUNNING WINDOWS DIE YOUNG!

Samba failu serveris

SAMBA serveris nodrošina Windows tīkla disku protokolu SMB.

Saturs

Klienta uzstādīšana

 1. Samba klienta bibliotēkas:

  sudo apt-get install smbclient cifs-utils

Servera uztādīšana

 1. Samba servera bibliotēkas:

  sudo apt-get install samba
 2. Izmaina noklusēto konfigurāciju:

  sudo gedit /etc/samba/smb.conf

  un faila beigās pievieno sekojošas rindas:

  [public]
  path = /home
  write list = @users
  case sensitive = yes
  guest ok = no
  read only = no

  saglabā failu un aizver redaktoru.

 3. Izveido samba lietotāju, piemēram:

  sudo smbpasswd -a student

  un ievada paroli, lai izpildītu sudo komandu
  un tad 2× ievada Samba lietotāja paroli, piemēram, Student007

 4. Pārstarte SAMBA servisu:

  sudo /etc/init.d/smbd restart

Samba mapes uzmontēšana

Ar Windows datoru

 1. Aktivizē izvēlni Start- Run...
 2. Ievada komandu

  localhost\public
 3. Dialoglogā ievada User name:Student, Password: Student007, spiež OK

Ar Ubuntu datoru

Ar grafisko saskarni

 1. Aktivizē izvēlni Vietas- Tīkls, izvēlas vajadzīgo datoru un koplietošanas mapi, piemēram, public.
 2. Vai arī arī aktivizē izvēlni Vietas- Pieslēgties serverim..., norāda pieslēguma veidu Windows kolpietojums, norāda serveri un koplietošanas mapi, piemēram, public.
 3. Norādā lietotāja vārdu (student), domēnu (WORKGROUP) un ievada paroli Student007

Ar komandrindu

 • ievada komandu:

  mkdir /tmp/public
  sudo mount -t cifs -o username=user,password=password //localhost/public /tmp/public/

Pastāvīga Samba mapes uzmontēšana

 1. Izveido mapi /media/windowsshare
 2. Failā /etc/fstab pievieno rindu:

  //servername/sharename  /media/windowsshare  cifs  username=msusername,password=mspassword,iocharset=utf8,sec=ntlm,file_mode=0777,dir_mode=0777  0  0

Saites


  
Tags Linux Windows Linux Failsistēma Tīkls Serveris Savietojamība
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 15:40
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License