Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Munin veiktspējas pārraudzības rīks

Should prepare before:  Apache tīmekļa serveris

Munin ir servera veiktspējas pārraudzības rīks.
Munin sastāv no servera, kas apkopo pārraudzības datus un viena vai vairākiem "mezgliem", kas šos datus sagatavo.

Saturs

Vienkāršā uzstādīšana

 1. Uzstāda nepieciešamās pakotnes:

  sudo apt-get install munin munin-node
 2. Ja nepieciešams, izmaina failu /etc/munin/apache.conf:

  # Allow from 127.0.0.1/8 ::1
  Allow from all
 3. Atver http://localhost/munin

Munin mezgla uzstādīšana

 1. Uzstāda munin-node:

  sudo apt-get install munin-node
 2. Ja munin mezgls nav uz tās pašas "mītnes" kur serveris, nepieciešams modificēt konfigurācijas failu /etc/munin/munin-node.conf, pievienojot rindu:

  allow ^52\.58\.11\.108$
  kur 52.58.11.108 ir munin servera adrese.
 3. Norāda mītnes nosaukumu munin servera pārskatos:

  host_name myhost
 4. Ja uz servera ir ugunssiena, iekļauj sekojošu rindu Iptables pakešu filtrēšanas pārvaldības lietotne konfigurācijā:

  #Munin
  iptables -A INPUT -p tcp -s aa.bb.cc.dd/32 --dport 4949 -j ACCEPT

  un saglabā konfigurāciju

 5. Vairumā gadījumu spraudņa darbību var pārbaudīt, to palaižot skriptu. Ja parādās kļūda:

  ...Can't open /plugins/plugin.sh

  tad palaiž to korektāk ar komandu:

  munin-run spraudnis
 6. Papildu spraudņus pieslēdz, izveidojot simbolisko saiti no attiecīga skripta /usr/share/munin/plugins/ uz /etc/munin/plugins

Iestatījumu maiņa

 1. Ja pārraugāmo servisu iestatījumi atšķiras no noklusētajiem, tos norāda failā /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node. Piemēram, pievienojot sekojošas rindas:

  [squid_*]
  env.squidport 8080

  Jāņem vērā, ka šajā gadījumu skripts ar vienkāršu palaišanu nedarbojas un ir jāgaida, kad to izsauc (pēc 5 min) munin-node process.

  Skatīt arī

Munin spraudņi

Apache pārraudzība

 1. Uzstāda papildu bibliotēkas:

  sudo apt install libwww-perl
 2. Iespējo Apache moduli:

  a2enmod status
 3. Izveido simboliskās saites no /etc/munin/plugins/ uz visiem /usr/share/munin/plugins/ apache.. failiem:

  cd /usr/share/munin/plugins
  find. -name "apache*" -exec ln -s /usr/share/munin/plugins/{} /etc/munin/plugins/ \;
 4. Pārbauda, ka Modulis strādā, ievadot atgriež yes:

  /usr/share/munin/plugins/apache_processes autoconf
  yes

  vai arī

  links http://localhost/server-status?auto

  rāda apmēram šādu saturu:

  Total Accesses: 182
  Total kBytes: 1945
  CPULoad: .0120664
  Uptime: 663
  ReqPerSec: .27451
  BytesPerSec: 3004.04
  BytesPerReq: 10943.3
  BusyWorkers: 1
  IdleWorkers: 9
  Scoreboard: __.__...
 5. Ja tiek izmantots Apache Rewrite, failā /etc/apache2/sites-enabled/000-default sākuma daļā pievieno rindu:

  RewriteRule ^/server-status$ - [L]
 6. Pārstartē apache:

  sudo systemctl restart apache2

Kļūdu novēršana

 1. Ja izpildot moduļus parādās kļūda:

  no (LWP::UserAgent not found)

  uzstāda papildu bibliotēkas:

  sudo apt-get install libwww-perl
 2. Ja, izpildot moduļus parādās kļūda:

  Can't locate Switch.pm in @INC (you may need to install the Switch module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/aarch64-linux-gnu/perl/5.30.0 /usr/local/share/perl/5.30.0 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl5/5.30 /usr/share/perl5 /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl/5.30 /usr/share/perl/5.30 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/aarch64-linux-gnu/perl-base) at /etc/munin/plugins/bandwidth_ens5 line 66.
  BEGIN failed--compilation aborted at /etc/munin/plugins/bandwidth_ens5 line 66.

  uzstāda papildu bibliotēku:

  sudo apt-get install libswitch-perl

MySQL pārraudzība

 1. Izveido simboliskās saites no /etc/munin/plugins/ uz visiem /usr/share/munin/plugins/ mysql..  failiem:

  cd /usr/share/munin/plugins
  find. -name "mysql_*" -exec ln -s /usr/share/munin/plugins/{} /etc/munin/plugins/ \;

Kļūdu novēršana

 1. Ja palaižot pārraugu parādās kļūda:

  Can't locate DBI.pm in @INC (you may need to install the DBI module)
 2. Uzstāda Perl moduli:

  sudo apt install libdbi-perl

PostgreSQL pārraudzība

 1. No lejuplādē muninpgplugins-0.2.2.tar.gz failu.
 2. Atarhivē to.
 3. Pārvieto spraudņus uz /usr/share/munin/plugins.
 4. Uzstāda papildu bibliotēkas:

  sudo apt-get install libdbd-pg-perl
 5. Palaiž ./install.sh manadb lai uzģenerētu komandas simbolisko saišu izveidei
 6. Nomaina konfigurāciju (pieteikšanās vārdu, paroli u.tml.):

  my $dbhost = $ENV{'dbhost'} || 'localhost';
  my $dbname = $ENV{'dbname'} || 'openbravo';
  my $dbuser = $ENV{'dbuser'} || 'postgres';
  my $dbport = $ENV{'dbport'} || '5432';
  my $dbpass = $ENV{'dbpass'} || 'passwd';

  Vismaz sākot ar 8.3 versiju, mainīt postgresql.conf failu nav nepieciešams.

Citu iebūvēto spraudņu iedarbināšana

 1. Standarta komplektā iekļautie spraudņi atrodas mapē /usr/share/munin/plugins. Lai tos iedarbinātu, no mapes /etc/munin/plugins izveido simbolisko saiti uz nepieciešamo failu, piemēram:

  ln -s /usr/share/munin/plugins/ircu /etc/munin/plugins/ircu
 2. Dažiem spraudņiem konfigurācijas iestatijumus norāda simboliskās saites nosaukumā, piemēram:
   • ip_92.240.68.210 (tam vajag arī iptables likumus)
   • /ntp_europium_canonical_com
 3. Pārstartē munin mezglu:

  sudo systemctl restart munin-node

  Pielāgoti Munin spraudņi

  Munin spraudņu Github bibliotēka

  Tīkla plūsmas pārraudzības spraudnis

  Munin rezerves kopēšanas spraudnis

  Munin Mikrotik tīkla plūsmas pārraudzības spraudnis

  Munin S3 krātuves pārraudzības spraudnis

  Munin servera uzstādīšana

  1. Uzstāda munin serveri:

   apt-get install munin
  2. Apskata /etc/munin/munin.conf failu. Tas ir sagatavots lokālā servera pārraudzībai. Ja nepieciešams, var nomainīt resursdatora nosaukumu:

   # a simple host tree
   # [localhost.localdomain]
   [grupa;mansdators]
   address 127.0.0.1
   use_node_name yes
   [grupa;mansdators1]
   address 111.222.333.444
   use_node_name yes
  3. Lai saņemtu brīdinājumus pa pastu, saskaņā ar šo instrukciju, failā /etc/munin/munin.conf pievieno rindas:

   contacts me # may be unnecessary and cause warnings
   contact.me.command mail -s "Munin: ${var:host} ${var:graph_title}" root@odo.lv
   1. Ja vēlas, lai brīdinājumus saņemtu katras 5 minūtes, pievieno rindu:

    contact.me.always_send warning critical
  4. Papildina /var/www/robots.txt failu ar rindu:

   User-agent: *
   ...
   Disallow: /munin/
  5. Atjauno izmainīto munin servera konfigurāciju:

   sudo -u munin /usr/bin/munin-cron
  6. Monitoru rezultātus apskata tīmekļa lapā http://localhost/munin/, kur localhost nomaina uz cita datora IP adresi, ja tas netiek darbināts uz tā paša datora.

  Pārskatu pielāgošana

  Ja nepieciešams pielāgot pārskatu stilu, izmaina css failus /etc/munin/static/ mapē.

  Pārskatu publiskošana

  Pēc noklusēšanas munin pārskati ir piejami tikai atverot lokālo adresi.

  1. Lai munin pārskatus padarītu publiski pieejamus, atver failu /etc/munini/apache24.conf un divās vietās izmaina rindas no Require local uz Require all granted

   1. Pārstartē Apache serveri:

    sudo systemctl restart apache2

   Kļūdu novēršana

   Grafikos nav jaunu rezultātu

   Nodrošina, ka faili mapē /var/run/munin ir ar rakstīšanas tiesībām munin lietotājam:

   chown -R munin:root /var/lib/munin
   chown -R munin:www-data /var/www/munin
   chown -R munin:root /var/log/munin
   chown -R munin:root /var/run/munin

   Tiek saņemti ziņojumi... UNKNOWNs:...

   Iestatījumu failā /etc/munin/munin-node.conf palielina noildzi, no noklusētajām 60s uz, piemēram, 300:

   timeout 300

   Pārstartē munin mezglu:

   sudo systemctl restart munin-node

   Tiek saņemti ziņojumi:...UNKNOWNs: /run/user/1000 is unknown...

   Izslēdz no pārraudzības /run/user/1000, /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node pievienojot rindas:

   [df*]
   env.exclude_re ^/run/user/

   Pārstartē munin mezglu:

   sudo systemctl restart munin-node

   df spraudnis nerāda /home sadaļu

   1. Failā /lib/systemd/system/munin-node.service nomaina rindu:

    ProtectHome=true uz ProtectHome=false

   2. Pārstartē servisus:

    sudo systemctl restart munin-node
    sudo systemctl daemon-reload

   Avots: munin-node: df plugin fails to get data for /home

   Nedarbojas IP6 plūsmas statistikas spraudnis

   munin-run ip6_2a02_500_4501_210 parāda

   ip6tables v1.4.12: can't initialize ip6tables table `filter': Permission denied (you must be root)
   1. Failā /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node pievieno rindas:

    [ip6_*]
    user root
   2. Pārstartē Munin-node procesu:

    sudo systemctl restart munin-node

   Palaižos spraudni "Missing dependency Cache::Cache at..."

   1. Uzstāda papildu Perl pakotnes:

    apt-get install libcache-{perl,cache-perl}

   Nedarbojas Proftpd pārraudzība

   Palaižot spraudni no komandrindas

   munin-run proftpd_bytes

   Atgriež kļūdu:

   File /var/log/proftpd/xferlog cannot be read.

   Failā root@odo:/etc/munin/plugin-conf.d/munin-node pievieno rindas:

   [proftpd_*]
   user munin
   group adm

   sh: 1: mail: not found

   Ja saņem e-pastu ar augšminēto saturu, uzstāda mail programmu:

   sudo apt-get install mailutils

   mail: cannot stat `/root/.mail': Permission denied

   Ja, palaižot komandu sudo -u munin /usr/bin/munin-cron parāda kļūdas:

   mail: cannot stat `/root/.mail': Permission denied
   mail: Cannot open `/root/.mailrc': Permission denied

   Izveido root lietotāja vēstuļu kastīti:

   sudo touch /var/mail/root \
   sudo chown root:mail /var/mail/root \
   sudo chmod o-r /var/mail/root \
   sudo chmod g+rw /var/mail/root

   Nestrādā detalizēta grafika izveide

   Iestata tiesības:

   chown -R www-data:root /var/lib/munin/cgi-tmp/munin-cgi-graph/

  
Tags Linux Serveris Veiktspēja Pārraudzība Tīmeklis Statistika
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:30
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-05-10 12:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License