Blog

Blog about technologies, open source and sometimes about society. Posts are mainly in Latvian.

Apr 29 2024

2600km ar elektrisku auto

Lieldienu brīvdienas pavadījām, ar elektrisku auto ceļojot uz Jablonecu pie Nisas Čehijā.

Att04.jpg

Jan 09 2024

Kodolenerģiju pasaulē vairāk atbalsta nekā noraida

Atbalsts kodolenerģijai, kas praktiski ir tīrākais enerģijas veids, pieaug.

Att01.png

Galvenie iemesli pretestībai pret kodolenerģiju ir nepamatoti mīti, kurus radījusi gadiem ilga dezinformācija.

Sep 26 2023

The friend of "renewables" is not nuclear, but fossil fuels. And nuclear power is common enemy to both.

Because for renewables fossil resources are essential, but nuclear energy does not need either of them.

Att09.png

May 22 2023

Why don't I have solar panels on my roof?

Att01.jpg

1. I don't need to generate my own low-emission electricity
2. Solar panels are not suitable for my needs
3. Solar panels produce cheap junk electricity, their payback is not guaranteed
5. I don't want to be an electricity "price watcher"
5. Solar panels are not a "green" and sustainable technology
6. Solar panels on house roofs are nothing more than peacock tails and deer antlers

Feb 04 2023

Latviešu modernā tastatūra kirilicai krievu valodā ir ērtāka par ЙЦУКЕН

Salīdzinot ar ЙЦУКЕН, slodze no rādītājpirkstiem ir pārvietota vienmērīgāk uz pārējiem pirkstiem. Biežāk izplatītie burti ir vai nu tieši zem pirkstiem (Е, А, Н, И, Т, С), vai arī tieši virs pirksta (О). Lai arī dažas rakstzīmes (Ё, Ю, Ш, Ж, Ч, Ъ) nākas ievadīt ar diviem taustiņiem (mēmo taustiņu un attiecīgu cieto burtu vai mīksto atdalītāju), šīs rakstzīmes ir sastopamas pietiekami reti, lai ieguvumi no ērtāk izvietotiem bieži sastopamiem burtiem būtu lielāki kā zaudējumi.

Russian.png

Dec 02 2022

Short OpenAI Beta review

DALL·E Star on palm.jpg

With help of OpenAI Beta I wrote following poem:

We wish we could see,
If only one star in the sky,
Each and every day,
Without ever having to fly.

It's such a wonderful sight,
That brings us much joy,
To see a Sun in the sky,
That we can enjoy.

But not all days bring,
This beauty to our sights,
Sometimes it's just clouds,
That fill up the skies.

Yet when we do see,
A stars in the night,
It's like a blessing,
That brings us delight.

We wish we could see,
More stars in the nights,
Without having to travel,
Far from our sight.


Created by Valdis Vītoliņš on 2014-09-04 15:24
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:27
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License