Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Squirrelmail tīmekļa e-pasta serveris

Squirrelmail ir vienkāršs tīmekļa e-pasta serveris, kas nodrošina darbības ar e-pastu, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

Saturs

Uzstādīšana

 1. root lietotājs izpilda komandas:

  apt-get install squirrelmail
  sudo cp /etc/squirrelmail/apache.conf /etc/apache2/sites-available/squirrelmail.conf
  sudo a2ensite squirrelmail.conf
  /etc/init.d/apache2 restart
 2. Ja vēlas, papildu uzstāda:

  apt-get install squirrelmail-decode
 3. Nokonfigurē squirrelmail palaižot failu /usr/sbin/squirrelmail-configure.
  1. Izvēlas 1. Languages un norāda lv_LV,
  2. Izvēlas 2. Default Charset un norāda UTF-8,
  3.  Izvēlas 4. General Options- 12. Allow server charset search un norāda false
  4. Saliek citus vajadzīgos iestatījumus, ja nepieciešams.
  5. Saglabā izmaiņas un iziet no konfigurācijas programmas.
 4. Lai nodrošinātu automātisku pārsūtīšanu no HTTP protokola uz HTTPS, atkomentē sekojošas rindas failā /etc/apache2/sites-enabled/squirrelmail:

  <IfModule mod_rewrite.c>
    <IfModule mod_ssl.c>
      <Location /squirrelmail>
        RewriteEngine on
        RewriteCond %{HTTPS} !^on$ [[NC]]
        RewriteRule . https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}  [[L]]
      </Location>
    </IfModule>
  </IfModule>
 5. /var/www/robots.txt iekļauj rindu:

  Disallow: /squirrelmail/
 6. Savietojamībai ar Evolution, /etc/squirrelmail/config.php (vai config.local.php) norāda:

  $trash_folder                   = 'Trash';
  $sent_folder                    = 'Sent';
  $draft_folder                   = 'Drafts';
   

Aktivizēšana

 1. Atver ar web pārlūkprogrammu vietni http://localhost/squirrelmail
 2. Palaiž failu /usr/sbin/squirrelmail-configure, tad ievada 10 un norāda:

  Default Language       : lv_LV

Iestatīšana

Aizliegtā attēla izmaiņa

Ja nepatīk "This image has been removed for security reasons" ziņojums attēlā, nomaina attēlu /usr/share/squirrelmail/images/sec_remove_eng.png un uzliek tam tikai lasāms atribūtu chattr +i sec_remove_eng.png

HTML skatīšanās pēc noklusējuma

Izmaina /etc/squirrelmail/default_pref vērtību:

show_html_default=1

Šis fails tiek izmantots par paraugu, lai sagatavotu katra lietotāja iestatījumus mapē /var/lib/squirrelmail/data, piemēram, failā valdis.pref

Kļūdu novēršana

Saite uz vēstuli bez temata

Failā /usr/share/squirrelmail/functions/mailbox_display.php izmaina rindas

...
                     $title = str_replace('"', "''", $title);
                     $td_str .= " title=\"$title\"";
                 }
                if (!$subject) {
                    $subject = '(nav)';
                }
...

Saite

Ja parādās kļūdas ziņojums

ERROR: Could not complete request.
Query: SELECT "INBOX"
Reason Given: Internal error occurred. Refer to server log for more information...

Kļūda parādās, ja izmanto mbox formātu.

Mapē /var/mailroot lietotājs izveido e-pasta failu:

touch student
chown student:mail student

Ja atverot pasta mapi parādās kļūdas ziņojums

Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 71 bytes)
in /usr/share/squirrelmail/functions/imap_general.php on line 720
 1. Atver failu /etc/php/7.0/apache2/php.ini un nomaina rindiņu:

  memory_limit = 32M      ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)

  uz sekojošu

  memory_limit = 64M
 2. Pārstartē tīmekļa serveri:

  /etc/init.d/apache2 restart

Ja parādās kļūdas ziņojums

Warning: preg_match_all() [[function.preg-match-all]]:
No ending delimiter '/' found in /usr/share/squirrelmail/functions/mime.php on line 2381

Failā /usr/share/squirrelmail/functions/mime.php atkomentē 2540. rindu:

require_once(SM_PATH . 'functions/url_parser.php');  // for $MailTo_PReg_Match

Saite uzziņai.

Ja parādās kļūdas ziņojums

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /usr/share/squirrelmail/functions/mime.php on line 1594

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /usr/share/squirrelmail/functions/mime.php:1594) in /usr/share/squirrelmail/functions/page_header.php on line 31

Failā /usr/share/squirrelmail/functions/mime.php nomaina rindu:

if ($free_content != FALSE){

uz

if ($free_content != FALSE && is_array($attary)){

Saite

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 19:26
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-04-21 23:51
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License