If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Squirrelmail tīmekļa e-pasta serveris

Squirrelmail ir vienkāršs tīmekļa e-pasta serveris, kas nodrošina darbības ar e-pastu, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

Saturs

Uzstādīšana

 1. No https://squirrelmail.org/ lejuplādē stabilās versijas arhīvu un atarhivē to, piemēram, /home/www/squirrelmail mapē.
 2. Nomaina /home/www/squirrelmail mapes īpašnieku uz www-data
 3. Pārliecinās, ka attach un data mapēm www-data lietotājam ir rakstīšanas tiesības
 4. Izveido /etc/apache2/sites-available/squirrelmail.conf failu ar sekojošu saturu:

  Alias /squirrelmail /home/www/squirrelmail

  <Directory /home/www/squirrelmail>
    Require all granted
  </Directory>
 5. Iespējo šo vietni:

  a2ensite squirrelmail.conf
 6. Failā /etc/php/7.4/apache2/php.ini izmaina rindu:

  short_open_tag = Off

  uz

  short_open_tag = On
 7. Atver http://localhost/squirrelmail/src/configtest.php un pārliecinās, ka nav kļūdu

Aktivizēšana

 1. Atver ar web pārlūkprogrammu vietni http://localhost/squirrelmail

Iestatīšana

 1. root lietotājs mapē /home/www/squirrelmail palaiž config/conf.pl un saliek nepieciešamos iestatījumus
  1. Izvēlas 1. Languages un norāda lv_LV,
  2. Izvēlas 2. Default Charset un norāda UTF-8,
  3.  Izvēlas 4. General Options- 12. Allow server charset search un norāda false
  4. Saliek citus vajadzīgos iestatījumus, ja nepieciešams.
  5. Saglabā izmaiņas un iziet no konfigurācijas programmas.
 2. /var/www/robots.txt iekļauj rindu:

  Disallow: /squirrelmail/

Aizliegtā attēla izmaiņa

Ja nepatīk "This image has been removed for security reasons" ziņojums attēlā, nomaina attēlu /home/www/squirrelmail/images/sec_remove_eng.png un uzliek tam tikai lasāms atribūtu chattr +i sec_remove_eng.png

HTML skatīšanās pēc noklusējuma

Izmaina /etc/squirrelmail/default_pref vērtību:

show_html_default=1

Kļūdu novēršana

Saite uz vēstuli bez temata

Failā /home/www/squirrelmail/functions/mailbox_display.php izmaina rindas

...
                     $title = str_replace('"', "''", $title);
                     $td_str .= " title=\"$title\"";
                 }
                if (!$subject) {
                    $subject = '(nav)';
                }
...

Saite

Ja parādās kļūdas ziņojums

ERROR: Could not complete request.
Query: SELECT "INBOX"
Reason Given: Internal error occurred. Refer to server log for more information...

Kļūda parādās, ja izmanto mbox formātu.

Mapē /var/mailroot lietotājs izveido e-pasta failu:

touch student
chown student:mail student

Ja atverot pasta mapi parādās kļūdas ziņojums

Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 71 bytes)
in /home/www/squirrelmail/functions/imap_general.php on line 720
 1. Atver failu /etc/php/7.4/apache2/php.ini un nomaina rindiņu:

  memory_limit = 32M      ; Maximum amount of memory a script may consume (16MB)

  uz sekojošu

  memory_limit = 64M
 2. Pārstartē tīmekļa serveri:

  /etc/init.d/apache2 restart

Ja parādās kļūdas ziņojums

Warning: preg_match_all() [[function.preg-match-all]]:
No ending delimiter '/' found in /home/www/squirrelmail/functions/mime.php on line 2381

Failā /home/www/squirrelmail/functions/mime.php atkomentē 2540. rindu:

require_once(SM_PATH . 'functions/url_parser.php');  // for $MailTo_PReg_Match

Saite uzziņai.

Ja parādās kļūdas ziņojums

Warning: Variable passed to each() is not an array or object in /home/www/squirrelmail/functions/mime.php on line 1594

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/www/squirrelmail/functions/mime.php:1594) in /home/www/squirrelmail/functions/page_header.php on line 31

Failā /home/www/squirrelmail/functions/mime.php nomaina rindu:

if ($free_content != FALSE){

uz

if ($free_content != FALSE && is_array($attary)){

Saite

Saites


  
Tags Linux E-pasts Serveris Uzstādīšana
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:26
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2022-02-17 12:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License