XWiki satura pārvaldības sistēmas ieviešana un uzturēšana

SIA "Odo" piedāvā XWiki satura pārvaldības sistēmas, kā arī XWiki bāzes veidotu unikālu, pasūtītājam pielāgotu tīmekļa risinājumu ieviešanu un uzturēšanu.

Kā var noprast no nosaukuma, XWiki ir viki, bet tā nav tikai viki sistēma. XWiki ir arī ērta un dinamiska tīmekļa risinājumu izstrādes vide, kurā var veidot savus unikālus risinājumus.

XWiki ir tīmekļa izstrādes ietvars, kurā jau "no kastes" ir piedāvāta satura pārvaldība, pilna teksta meklēšana (ieskaitot pielikumus), pieejas tiesību pārvaldība, satura izmaiņu abonēšana u.c. XWiki var neierobežoti papildināt ar savām izstrādēm.

XWiki sniedz daudzas plašas un gatavas iespējas, kas ir svarīgas organizācijām un uzņēmumiem integrētu sistēmu veidošanai. Šī sistēma ir sevi pierādījusi vairākos īpašos izstrādes projektos, ļaujot ieviest profesionālu risinājumu (ar pieejas tiesību pārvaldību, satura kontroli, pielāgotiem dokumentiem) daudz ātrāk kā klasiskos, no nulles izstrādātos, projektos. Pasaulē pazīstami piemēri ir:

  1. http://www.curriki.org/ — e-apmācības portāls,
  2. citi XWiki projekti.

XWiki sistēma ir gatava izmantošanai paralēli dažādās valodās, tajā skaitā arī latviešu valodā. Arī pielāgotos risinājumus var veidot daudzvalodīgus, jo XWiki piedāvā ietvaru dinamiskai formu tekstu (labels) izvēlei.

SIA "Odo" ir izstrādāti risinājumi gan savām vajadzībām, gan arī ārējiem pasūtītājiem:

  1. Carnikavas domes e-pakalpojumu sistēma,
  2. NVA bezdarbineku un darba meklētāju apmācības pārvaldības sistēma,
  3. http://odo.lv/Recipes/ programmatūras lietošanas padomi,
  4. Tīmekļa atslēgvārdu meklēšanas sistēma,
  5. Mežistrādes pārvaldības sistēma.

SIA "Odo" sabiedriskā kārtā jau vairākus gadus uztur Latvijas Universitātes Datorzinātņu fakultātes XWiki vietni, kuru izmanto mācību materiālu pārvaldībai un pielāgotu risinājumu izveidei.

SIA "Odo" nodrošina arī XWiki saskarnes un dokumentācijas tulkošanu latviešu valodā, un piedāvā uzstādīšanas un iestatīšanas aprakstus.

Palīdzību pasūtiet šeit.

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2013-11-09 15:20
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2016-11-24 19:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License