Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Tomcat no ražotāja arhīva

Must prepare before:  JDK programmēšanas vide

Šeit ir aprakstīts, kā uzstādīt Tomcat lietojumu serveri no ražotāja mājas lapas, kas ir ērtāks izstrādei un testēšanai. Produkcijas videi vēlams izmantot standarta versiju no Ubuntu krātuves.

Uzstādīšana

 1. Pārbauda, vai ir instalēta Java:

  java -version
  Ja atgriež kļūdu, skat. JDK programmēšanas vide
 2. Lejuplādē nepieciešamo Tomcat versiju no http://tomcat.apache.org/, piemēram apache-tomcat-7.0.29.tar.gz, izvēloties tar.gz arhīvu.
 3. Atarhivē failu:

  tar xzf apache-tomcat*.tar.gz
 4. Pārvieto failus uz tomcat mapi:

  mv apache-tomcat* tomcat
 5. Ja nepieciešams, nomaina Tomcat pārvaldnieka lietotāju paroles, izmainot failu ../tomcat/conf/tomcat-users.xml:

  ...
  <tomcat-users>
  <role rolename="manager-gui"/>
    <user username="student" password="Student007" roles="manager-gui"/>
  </tomcat-users>

Palaišana un apturēšana

 1. Tomcat palaiž, izpildot skriptu .../tomcat/bin/startup.sh. Ja Tomcat atrodas */home/student/* mapē, tad pilnais ceļš ir /home/student/tomcat/bin/startup.sh.
 2. Atver Tomcat sākuma lapu http://localhost:8080/ un pārliecinās, ka var atvērt arī administratora lapu http://localhost:8080/manager/.
 3. Tomcat aptur, izpildot skriptu .../tomcat/bin/shutdown.sh. Ja Tomcat atrodas */home/student/* mapē, tad pilnais ceļš ir /home/student/tomcat/bin/shutdown.sh

Iestatījumu maiņa

Palielina Java virtuālās mašīnas apjumu, izmainot faila .../tomcat/bin/catalina.sh failu:

...
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Xms256m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m"
...

Tālāko instrukciju pilda tikai tad, ja tas ir nepieciešams!

Palaišanas skriptu izveide

Vienkārša (automatizēta) palaišana

 1. Vienkāršu palaišanu var nodrošināt, ievietojot skriptā /etc/rc.local papildu rindu:

  .../tomcat/bin/startup.sh
  kur *...* ir pilnais ceļš uz tomcat mapi.

Standartizēta (automatizēta) palaišana

Var arī izveidot skriptus, lai palaistu un apturētu Tomcat kā visus citus servisus.
Ja Tomcat ir ievietots /usr/local/bin/tomcat mapē, skripts ir sekojošs:

 1. Izveido failu /etc/init.d/tomcat ar sekojošu saturu:

  # Tomcat auto-start
  #
  # description: Auto-starts tomcat
  # processname: tomcat
  # pidfile: /var/run/tomcat.pid

  CATALINA_HOME="/usr/local/bin/tomcat"
  CATALINA_BASE="/usr/local/bin/tomcat"

  case $1 in
  start)
          sh /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
          ;;
  stop)
          sh /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
          ;;
  restart)
          sh /usr/local/tomcat/bin/shutdown.sh
          sh /usr/local/tomcat/bin/startup.sh
          ;;
  esac
  exit 0
 2. Piešķir šim failam izpildīšanas tiesības:

  chmod 755 /etc/init.d/tomcat
 3. Izveido 2 simboliskās saites, lai Tomcat pats tiktu piestartēts:

  ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc1.d/K99tomcat
  ln -s /etc/init.d/tomcat /etc/rc2.d/S99tomcat

Saites


  
Tags Linux Tīmeklis Serveris
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 14:14
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License