Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

PHP svn paplašinājums

Lai strādātu ar PHP kā Subversion klientu, jāinstalē 'svn' pakotne; tās instalāciju veic PHP paplašinājumu pārvaldības rīks "pecl", tādēļ dokumentējam arī, kā vispirms uzinstalēt šo rīku un citus paplašinājuma kompilācijai nepieciešamos rīkus.

 1. Pievieno "pecl" atbalstu, instalējot Pear pakotni:

  apt-get install php-pear
  Pēc šī soļa vajadzētu strādāt komandai "which pecl".
 2. Instalē dažas PHP un Subversion izstrādes pakotnes:

  apt-get install php5-dev
  apt-get install libsvn1
  apt-get install libsvn-dev
 3. Instalē dažādus projektu būvēšanas rīkus, ja tie nav jau instalēti:

  apt-get install make
  apt-get install autoconf
  apt-get install automake
  apt-get install libtool
  apt-get install bison
  apt-get install flex
  apt-get install re2c
 4. Darbina "pecl" komandu, lai savāktu SVN paplašinājuma izejas kodu un to sakompilētu:

  pecl install svn
  (vai arī - ja tas nestrādā, tad izmanto norādīto kanālu, piemēram)
  pecl install channel://pecl.php.net/svn-0.3
  Instalācijas gaitā divreiz spiež "Enter", lai izvēlētos "autodetect" kā Subversion instalācijas prefiksa vērtību.
  "pecl" komandas rezultātā vajadzētu notikt garam pārbaužu un paplašinājuma būvēšanas procesam, kura rezultātā rodas fails svn.so PHP paplašinājumu direktorijā, piemēram, /usr/lib/php5/20060613+lfs.  Ja vēlaties uzzināt precīzu šī faila atrašanās vietu, apskatiet extension_dir mainīgo phpinfo() lapā.
 5. Rediģēt failu php.ini; tas parasti atrodas direktorijā /etc/php5/apache2 (šo atrašanās vietu arī izdrukā phpinfo()). Pievienot šim failam sekojošu rindu:

  ;   extension=msql.so
  extension=svn.so
 6. Pārstartē Apache 2:

  /etc/init.d/apache2 restart
 7. Izveido pārbaudes failu /var/www/php/svn_ls.php ar sekojošu saturu:

  <html><body><pre>
  <?php
  $e=svn_ls('http://svn.cmsmadesimple.org/svn/cmsmadesimple/');
  print_r($e);
  ?>
  </pre></body></html>
 8. Atver URL adresi http://localhost/php/svn_ls.php - vajadzētu attēloties PHP datu struktūrai - masīvam ar asociatīvajiem masīviem. Piemēram:

  Array ( [0] => Array (
              [created_rev] => 4463
              [last_author] => wishy
              [size] => 0
              [time] => Apr 29 02:10
              [time_t] => 1209424258
              [name] => branches
              [type] => dir
          ) ... )

Saites


  
Tags Linux Tīmeklis Serveris Serveris
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 14:01
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License