If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Ubuntu servera iestatīšana

Pieteikšanās

 1. Pēc servera palaišanās parādās pieteikšanās uzaicinājums
  att28.png
 2. ... login ievada lietotāja pieteikšanās vārdu, piemēram, student un spiež Enter
 3. password ievada paroli (to uz ekrāna nerāda), piemēram Student007 un spiež Enter
 4. Pēc veiksmīgas pieteikšanās parādās pieteikšanās sveiciens/ziņojums
  att29.png

Svarīgākās komandas

Iesnaušanās aizliegšana

Ja Ubuntu serveris ir uzstādīts klēpjdatorā, lai aizliegtu tā iesnaudināšanu, aizverot ekrānu:

 1. Failā /etc/systemd/logind.conf izmaina rindu no:

  #HandleLidSwitch=suspend

  uz

  HandleLidSwitch=ignore
 2. Izpilda komandu:

  sudo service systemd-logind restart

Atjaunošana

 • Lai savāktu visus atjaunojumus no tīkla, izpilda komandas:

  sudo apt-get update; sudo apt-get dist-upgrade

Automātiska atjaunošana

 1. Uzstāda aptitude:

  sudo apt-get install aptitude
 2. Izveido failu /home/bin/auto_update ar sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  SHELL=/bin/bash
  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  echo "************* " `date` " *************">> /var/log/auto_update.log
  (/usr/bin/aptitude -y update && /usr/bin/aptitude -y safe-upgrade) >> /var/log/auto_update.log 2>&1
 3. Nomaina faila tiesības un padara failu izpildāmu:

  chown root:root /home/bin/auto_update
  chmod 770 /home/bin/auto_update
 4. root lietotājs ievada komandu:

  crontab -e
 5. Pievieno sekojošu rindu:

  0 8 * * 7   /home/bin/auto_update

  Ar slēdzi safe-upgrade netiek atjaunota kodola versija, jo tā var salauzt bināru (piem., VmWareServer lietojumprogrammu darbību. Ja tādu atkarību nav, safe-upgrade vietā var likt dist-upgrade, bet lai kodola izmaiņas stātos spēkā, serveris ir jāpārstartē.

Valodas iestatījumu maiņa

sudo locale-gen "lv_LV.UTF-8"
sudo dpkg-reconfigure locales
sudo dpkg-reconfigure tzdata

Laika zonas maiņa

 1. Visvienkāršāk norādīt pareizo laika zonu ir uzstādīšanas brīdī norādot latviešu valodas iestatījumus. Ja tas nav izdarīts, nomaina laika zonu, ievadot komandu:

  ln -sf /usr/share/zoneinfo/EET /etc/localtime
 2. Lai servera laiks būtu ar sekundes daļu precizitāti, uzliek NTP:

  apt-get install ntp

Kodola maiņa

 1. Ievada komandu:

  uname -a
  Linux myserver 2.6.22-14-server #1 SMP Sun Oct 14 23:34:23 GMT 2007 i686 GNU/Linux

 2. Redzam, ka pēc noklusēšanas Ubuntu servera versijai ir servera daudzprocesoru kodols (SMP - Symmetric MultiProcessor), kas VmWare Player uz veciem datoriem (piem., Dell Latitude D600 klēpjdatora) nedarbojas.
 3. Tāpēc uzliek vienkāršāku kodola versiju:

  apt-get install linux-image-generic
  ...
  Do you want to continue [[Y/n]]? y
 4. Atver Grub sāknēšanas pārvaldnieka konfigurācijas failu

  vi /boot/grub/menu.lst
  1. Sameklē, kur ir uzskaitītas ielādējamās sistēmas (Linux kodola attēli):

   ...
   ## ## End Default Options ##

   title           Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-server
   root            (hd0,0)
   kernel          /boot/vmlinuz-2.6.22-14-server root=UUID=9849e99b-aa0e-4fd2-a7d4-4adcd6a3556f ro quiet splash
   initrd          /boot/initrd.img-2.6.22-14-server
   quiet

   title           Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-server (recovery mode)
   root            (hd0,0)
   kernel          /boot/vmlinuz-2.6.22-14-server root=UUID=9849e99b-aa0e-4fd2-a7d4-4adcd6a3556f ro single
   initrd          /boot/initrd.img-2.6.22-14-server

   title           Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
   root            (hd0,0)
   kernel          /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic root=UUID=9849e99b-aa0e-4fd2-a7d4-4adcd6a3556f ro quiet splash
   initrd          /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
   quiet
   ...
 5. Ievēro, ka kernel .. -generic kodols ir 3. pēc kārtas
  1. Nomaina noklusēto ielādes sistēmu uz 2. (jo tās sāk skaitīt no 0):

   # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
   # is the entry saved with the command 'savedefault'.
   # WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
   # array will desync and will not let you boot your system.
   default         2

 6. Saglabā failu.
 7. Pārstartē datoru:

  reboot
 8. Piesakās datoram un ar komandu uname -a pārbauda, ka ir ielādēts vienkāršais (generic) kodols:

  uname -a
  Linux myserver 2.6.22-14-generic #1 SMP Tue Dec 18 08:02:57 UTC 2007 i686 GNU/Linux

Cita kodola ielādēšana sāknēšanas brīdī

 1. Lai ielādētu iepriekšējo kodolu, Grub uzaicinājuma brīdi nospiež Esc:
  snapshot24.png
 2. Izvēlas pieejamo sistēmu no saraksta un nospiež Enter:
  snapshot25.png

Tastatūras izklājuma nomainīšana

 1. Palaiž vedni ar komandu:

  sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
 2. Izpilda vedņa norādījumus.

  
Tags Linux Ubuntu Uzstādīšana Serveris Pārvaldība
Created by XWikiGuest on 2008-08-09 13:42
Last modified by XWikiGuest on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License