If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Gitweb versiju kontroles tīmekļa saskarne

Gitweb ir Apache tīmekļa servera spraudnis, kas ļauj skatīt Git datu bāzes (.git mapes) saturu (izmaiņu vēsturi un saturu, dzīves līnijas un komentārus), tīmekļa pārlūkprogrammā.

Uzstādīšana

 1. root lietotājs izpilda komandu:

  apt-get install libcgi-pm-perl gitweb

Iestatīšana

Ja nepieciešams, failā /etc/gitweb.conf izmaina git saknes mapes atrašanās vietu, piemēram, uz

...
$projectroot = "/home/git";
...

Ja nepieciešams, failā /etc/apache2/conf.d/gitweb izmaina gitweb tīmekļa adresi, piemēram, uz sekojošu:

...
Alias /git /usr/share/gitweb
...

Ja nepieciešams nodrošināt pieeju tikai ar lietotājvārdu un paroli:

 1. Iestata tīmekļa lietotāja paroli:

  htpasswd -cm /etc/apache2/apache-passwd user
 2. failā /etc/apache2/conf-enabled/gitweb.conf pievieno rindas:

  ...
    <Directory /usr/share/gitweb>
  ...
      AuthType Basic
      AuthName "Access denied"
      AuthUserFile /etc/apache2/apache-passwd
      Require valid-user
    </Directory>
  ...

Lietošana

Atver ar pārlūkprogrammu adresi, piemēram, http://nosaukums-vai-ip/gitweb

Kļūdu novēršana

Ja, atverot http://nosaukums-vai-ip/gitweb, parāda lapu 

Not Found
The requested URL /gitweb/ was not found on this server.

Atslēdz cgi moduli un ieslēdz cgid

a2dismod cgi
a2enmod cgid
service apache2 restart

Alternatīvas

Skatīt arī

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2013-09-28 12:47
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2019-08-08 11:06
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License