Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Gitweb versiju kontroles tīmekļa saskarne

Gitweb ir Apache tīmekļa servera spraudnis, kas ļauj skatīt Git datu bāzes (.git mapes) saturu (izmaiņu vēsturi un saturu, dzīves līnijas un komentārus), tīmekļa pārlūkprogrammā.

Uzstādīšana

 1. root lietotājs izpilda komandu:

  apt-get install libcgi-pm-perl gitweb

Iestatīšana

Ja nepieciešams, failā /etc/gitweb.conf izmaina git saknes mapes atrašanās vietu, piemēram, uz

...
$projectroot = "/home/git";
...

Ja nepieciešams, failā /etc/apache2/conf.d/gitweb izmaina gitweb tīmekļa adresi, piemēram, uz sekojošu:

...
Alias /git /usr/share/gitweb
...

Ja nepieciešams nodrošināt pieeju tikai ar lietotājvārdu un paroli:

 1. Iestata tīmekļa lietotāja paroli:

  htpasswd -cm /etc/apache2/apache-passwd user
 2. failā /etc/apache2/conf-enabled/gitweb.conf pievieno rindas:

  ...
    <Directory /usr/share/gitweb>
  ...
      AuthType Basic
      AuthName "Access denied"
      AuthUserFile /etc/apache2/apache-passwd
      Require valid-user
    </Directory>
  ...

Lietošana

Atver ar pārlūkprogrammu adresi, piemēram, http://localhost/gitweb

Kļūdu novēršana

Ja, atverot http://localhost/gitweb, parāda lapu

Not Found
The requested URL /gitweb/ was not found on this server.

Atslēdz cgi moduli un ieslēdz cgid

a2dismod cgi
a2enmod cgid
service apache2 restart

Alternatīvas

Skatīt arī


  
Tags Serveris Tīmeklis Programmēšana Linux
Created by Valdis Vītoliņš on 2013-09-28 09:47
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-05-09 15:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License