Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Cgit

Cgit ir Apache tīmekļa servera spraudnis, kas ļauj skatīt Git datu bāzes saturu (izmaiņu vēsturi un saturu u.tml.) tīmekļa pārlūkprogrammā.

Standarta versijas uzstādīšana

 1. Sākot ar Ubuntu 16.04, cgit var uzstādīt no standarta krātuves, izpildot komandu:

  sudo apt-get install cgit
 2. Ja nepieciešams, failā /etc/cgitrc izmaina git saknes mapes atrašanās vietu, piemēram, uz

  ...
  # List of repositories
  repo.url=TestProject
  repo.path=/home/git/TestProject/
  ...
 3. Ja nepieciešams, failā /etc/apache2/conf-available/cgit.conf izmaina rindas no cgit uz git:

  ScriptAlias /git/ "/usr/lib/cgit/cgit.cgi/"
  RedirectMatch ^/git$ /git/
  #Alias /cgit-css "/usr/share/cgit/"
  <Directory "/usr/lib/cgit/">
     AllowOverride None
     Options ExecCGI FollowSymlinks
     Require all granted
  </Directory>

Kļūdu novēršana

 • Ja, atverot http://localhost/cgit/ parāda kļūdu:

  Not Found

  The requested URL /cgit/ was not found on this server.

  Iespējo cgi moduli:

  sudo a2enmod cgi

Uzstādīšana no pirmkoda

Vecākām Ubuntu versijām (piemēram, 12.04) cgit pakotne nav pieejama, bet to var uzstādīt, kompilējot no pirmkoda. Šajā nodaļā ir aprakstīts, kā to izdarīt.

 1. Uzstāda nepieciešamās pakotnes:

  sudo apt-get install gcc make libzip-dev libssl-dev
 2. Lejuplāde cgit kodu:

  git clone https://git.zx2c4.com/cgit/
 3. Ja nepieciešams, "izčeko" stabilo versiju, piemēram:

  git checkout v1.0
 4. Nokompilē kodu:

  make
 5. Uzstāda pakotnes, ja nepieciešams, norāda tīmekļa bibliotēku atrašanās vietu, piemēram:

  sudo make install CGIT_SCRIPT_PATH=/usr/local/cgit
 6. Izveido iestatījumu failu /etc/cgitrc

  css=/cgit/cgit.css
  logo=/cgit/cgit.png
  # List of repositories
  repo.url=MyTr
  repo.path=/home/git/MyTR/
 7. Failā /etc/apache2/sites-available/default pievieno rindas:

  ...
      ScriptAlias /git /usr/local/cgit/cgit.cgi
      RedirectMatch ^/git$ /git/
      <Directory "/var/www/git/">
  AllowOverride None
  Options ExecCGI FollowSymlinks
  Order allow,deny
  Allow from all
      </Directory>
  ...
 8. Pārstartē tīmekļa serveri:

  sudo /etc/init.d/apache2 restart

Alternatīvas

Skatīt arī


  
Tags Serveris Tīmeklis Programmēšana Linux
Created by Valdis Vītoliņš on 2016-10-07 14:03
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License