If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Open SSH serveris

OpenSSH ir standarta serviss un rīku komplekts pieslēgumu nodrošināšanai ar Unix/Linux sistēmām.

 1. Vienkāršākajā veidā to izmanto, lai pieslēgtos ar teksta termināli un izpildītu komandas uz attālināta servera.
 2. Ļoti bieži SSH protokolu un rīkus izmanto šifrētu datu pārraides tuneļu izveidei.

Saturs

Uzstādīšana

 1. Uzstāda SSH serveri:

  sudo apt-get install openssh-server
  Visas tālākās darbības ir neobligātas, bet ļoti ieteicamas.
 2. Lai novērstu rupja spēka metodes root lietotāja paroles meklēšanai, aizliedz SSH sesijas izveidi root lietotājam.

  sudo gedit /etc/ssh/sshd_config

  un izmaina rindu:

  #PermitRootLogin yes
  PermitRootLogin no
 3. Ja nepieciešams, nomaina SSH portu, piemēram uz 443:

  Port 443

  var arī norādīt vairāk par vienu portu, piemēram:

  Port 22
  Port 443
 4. Pārstartē serveri:

  sudo /etc/init.d/ssh restart

Spēka metodes paroles uzlaušanas aizliegšana

 1. Lai aizliegtu SSH sesijas uzlaušanu ar pilno pārlasi, izmantojot vārdnīcu ar pieteikšanās vārdiem un iespējamām parolēm, uzliek Denyhosts:

  sudo apt-get install denyhosts
 2. Ja nevēlas saņemt e-pasta ziņojumus par pievienotajiem aizliegumiem, failā  /etc/denyhosts.conf izmaina rindu uz:

  ...
  ADMIN_EMAIL =
  ...
 3. Lai /etc/hosts.deny fails nepaliktu bezgalīgi liels, ļauj izdzēst sliktos resursdatorus pēc 1 nedēļas. Failā /etc/denyhosts.conf atkomentē rindu:

  ...
  PURGE_DENY = 1w
  :...
 4. Lai denyhosts neaizņemtu daudz procesora laika, aizliedz DNS pieprasījumus IP adrešu atšifrēšanai uz mītnes nosaukumu. /etc/denyhosts.conf nomaina rindas uz:

  ...
  HOSTNAME_LOOKUP=NO
  ...
  ALLOWED_HOSTS_HOSTNAME_LOOKUP=NO
  ...
 5. Pārstartē procesu:

  /etc/init.d/denyhosts restart

Kļūdu novēršana

SSH serveris ilgi atbild

Pēc noklusēšanas SSH serveris cenšas noteikt klienta DNS nosaukumu. Ja to nevar noteikt, tad pieprasījums izbeidzas tikai pēc noildzes. To var atslēgt failā /etc/ssh/sshd_config pievienojot rindu:

UseDNS no

Ja tiek aizliegta atļauta IP adrese

 1. Piesakās no cita datora
 2. root lietotājs aptur denyhost:

  /etc/init.d/denyhosts stop
 3. Izdzēš aizliegto adresi failos /etc/hosts.deny un /etc/hosts.deny.purge.bak:

  cd /etc/
  sed -i -e '/^.*111\.222\.333\.444.*$/d' hosts.deny
  sed -i -e '/^.*111\.222\.333\.444.*$/d' hosts.deny.purge.bak
 4. Izdzēš minēto adresi no /var/lib/denyhosts žurnālu failiem:

  cd /var/lib/denyhosts
  sed -i -e '/^.*111\.222\.333\.444.*$/d' *
 5. Palaiž denyhost:

  /etc/init.d/denyhosts start

IP adreses iekļaušana "baltajā sarakstā"

 1. Lai iekļautu IP adresi "baltajā sarakstā", atver failu /etc/hosts.allow un pievieno tajā rindu, piemēram:

  ALL: 127.0.0.1

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-07-22 07:51
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2020-04-29 14:16
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License