If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

JTrac pieteikumu pārvaldības serveris

Uzstādīšana

 1. No http://jtrac.info/ lejuplādē instalācijas failu, piemēram, jtrac-2.1.0.zip.
 2. Atpako jtrac-2.1.0.zip.
 3. Pārkopē jtrac/jtrac.war uz /usr/share/tomcat5.5/webapps.
 4. Pārstartē Tomcat serveri
 5. Konfigurē Tomcat, lai tai pieslēgtos kā Apache2 Jk konektors. Pievieno /etc/apache2/apache2.conf faila beigās šīs 2 rindas:

  JkMount /jtrac ajp13_worker
  JkMount /jtrac/** ajp13_worker
 6. Pārstartē Apache serveri ar komandu: /etc/init.d/apache2 restart
 7. Pārliecinās, ka izveidota mape /usr/share/tomcat5.5/webapps/jtrac un izdzēst tai blakus novietoto jtrac.war failu
 8. Iekopēt zem /usr/share/tomcat5.5/webapps/jtrac/WEB-INF/lib MySQL J-Connector draiveri, piemēram, mysql-connector-java-5.0.7-bin.jar.
 9. Izveidot zem /usr/share/tomcat5.5 mapi .jtrac un uzliek pieejas tiesības:

  chown tomcat6:tomcat6 .jtrac
  chmod 750 .jtrac

  Ja izmanto simbolisko saiti, skatīt šeit.

 10. izveido mysql datu bāzi izpilda komandas:

  mysql -uroot -ppasswd
  create database jtrac;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON jtrac.** TO 'jtrac'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jtrac' WITH GRANT OPTION;
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit
 11. Pieslēdzas lietojumserverim ar web pārlūkprogrammu, lai palaistos tās inicializācija, uz adresi http://localhost/jtrac
 12. Kad lietotne ir veiksmīgi inicializējusies, tā datus glabā primitīvā datu bāzē, kas neder kārtīgai lietošanai. Tāpēc pārkonfigurē to, lai dati glabātos MySQL datu bāzē. .jtrac mapē faila jtrac.properties saturu nomaina uz sekojošu:

  database.driver=com.mysql.jdbc.Driver
  database.url=jdbc:mysql://localhost/jtrac
  database.username=jtrac
  database.password=jtrac
  hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
  hibernate.show_sql=false

Saites


  
Tags Linux Serveris Risinājums Pārvaldība
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 11:20
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License