If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Tomcat tīmekļa lietotņu serveris

Should prepare before:  JDK programmēšanas vide

Should prepare further:  Apache tīmekļa serveris

Šeit ir aprakstīts, kā uzstādīt Tomcat lietojumu serveri produkcijas videi. Ja vēlas uzstādīt pašu jaunāko versiju izstrādes un/vai testa videi, ieteicams izmantot Tomcat no ražotāja arhīva.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

Standarta versiju uzstāda, ievadot komandu:

sudo apt-get install tomcat8

Klausīšanās uz 80 porta

Skatīt alternatīvus risinājumus:

 1. Tomcat integrācija ar Apache
 2. ApacheProxy
 3. Portu pārsūtīšana ar iptables

Testa lietotnes izveide

 1. Izveido "japp" lietotni Tomcat lietotņu mapē:

  mkdir -p /usr/share/tomcat8/webapps/japp/WEB-INF
  1. Apakšdirektorijā "WEB-INF" izveido failu "web.xml":

   touch /usr/share/tomcat8/webapps/japp/WEB-INF/web.xml
  2. Failā ievieto šādu saturu:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <web-app id="japp" version="2.4"
   xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee http://java.sun.com/
   xml/ns/j2ee/web-app_2_4.xsd">
   <display-name>japp</display-name>

   <welcome-file-list>
   <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
   </welcome-file-list>

   </web-app>
  3. Savukārt vecākdirektorijā "japp" izveido failu "index.jsp":

   touch /usr/share/tomcat8/webapps/japp/index.jsp
  4. Failā ievieto šādu saturu:

   <h1>Time: <%= new java.util.Date() %></h1>
 2. Atver Firefox pārlūkprogrammu un ieraksta tajā adresi http://localhost:8080/japp. Spiež atjaunošanas pogu dažas reizes un pārliecinās, ka pulkstenis iet uz priekšu. Šādi var pārliecināties, ka "japp" aplikācija ir izsaucama tieši no Tomcat.
 3. Atver adresi  http://localhost/japp. Tāpat nospiež *Refresh* pogu dažas reizes. Šādi var pārliecināties, ka darbojas Apache-Tomcat konektors, t.i. Apache, kurš klausās 80 portu, nodot pieprasījumu tālāk Tomcat aplikācijai.
 4. Pārliecinās, ka tomcat8 un Apache-Tomcat konektora žurnālfailos parādījušies jauni ieraksti (sk. direktorijas /var/log/tomcat8 un /var/log/apache2.

Uzturēšana

Palaišana, apturēšana, pārstartēšana

Serveri palaiž, aptur un pārstartē, ievadot komandu:

sudo /etc/init.d/tomcat8 komanda

kur komanda ir sart, stop vai restart

Žurnāls

Tomcat žurnāls atrodas mape /var/log/tomcat8 noderīgākais fails tajā ir catalina.out
Faila izmaiņas reālā laikā var vērot, ievadot komandu:

tail -f /var/log/tomcat8/catalina.out

Iestatījumu maiņa

Atmiņas palielināšana

 1. root lietotājs izmaina faila /etc/default/tomcat8 faila saturu uz:

  ...
  #JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xmx128m -XX:+UseConcMarkSweepGC"
  JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xms256m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+UseConcMarkSweepGC"
  ...

Klausīšanās tikai uz localhost portiem

 1. root lietotājs izmaina faila /etc/tomcat8/server.xml rindu uz

  ...
  <Connector address="localhost" port="8080" protocol="HTTP/1.1"
  ...

Simbolisko saišu izmantošana

 1. Izmaina Tomcat iestatījumus, lai tas ļautu sekot saitēm. Failā /etc/tomcat8/context.xml pievieno papildu rindu <Context> elementam:

  <Context>
      <Resources allowLinking="true" />

Webapps mapes pārvietošana

 1. Iespējo simbolisko saišu izmantošanu (skat. augstāk)
 2. Pārvieto webapps mapi un izveido simbolisko saiti uz to:

  mv /var/lib/tomcat8/webapps /home/webapps
  ln -s /var/lib/tomcat8/webapps /var/lib/webapps

Tekošās mapes norāde

 1. Tā ka žurnālu failu atrašanos var noteikt tekošā mape, /etc/init.d/tomcat8 faila sākumā pēc iestatījumiem DEFAULT=/etc/default/$NAME ievieto rindu:

  cd /var/log/tomcat8

Saites


  
Tags Linux Ubuntu Pārvaldība Java Serveris
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 16:22
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License