If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

XWiki skaņošana

Must prepare before:  XWiki iestatīšana

Šie papildinājumi darbojas uz odo.lv servera. Atkarībā no Jūsu vajadzībām, varētu būt nepieciešamas citas izmaiņas.

Piwik

 1. Pievieno Piwik izsekošanas kodu, lai mērītu vietnes apmeklētību.
 2. failā ../xwiki/templates/htmlfooter.vm pirms aizverošā body taga iekopē sekojošu saturu (piemērs no odo.lv vietnes):

  <!-- Piwik -->
  <script type="text/javascript">
  var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://odo.lv/piwik/" : "http://odo.lv/piwik/");
  document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
  </script><script type="text/javascript">
  try {
  var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
  piwikTracker.trackPageView();
  piwikTracker.enableLinkTracking();
  } catch( err ) {}
  </script><noscript><p><img src="http://odo.lv/piwik/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt="" /></p></noscript>
  <!-- End Piwik Tracking Code -->

Reģistrācijas e-pasta sūtīšana

Ja XWiki darbojas aiz starpniekservera, un nepieciešama lietotāju reģistrācijas e-pasta pārbaude XWiki iestatījumos izmaina mītnes adreses noteikšanu no:

#set ($host = ${request.getRequestURL()})
#set ($host = ${host.substring(0, ${host.indexOf('/', ${mathtool.add(${host.indexOf('//')}, 2)})})})

uz

#set ($host = "http://odo.lv")

Žurnāla iestatījumi

Atkarībā no XWiki iestatījumiem, žurnāla failā var tikt ierakstīti daudzi brīdinājumi. Ja nav iespējams (vienkārši) novērst brīdinājuma cēloni, var novērst sekas, un nomākt šo brīdinājumu rakstīšanu. Šeit aprakstīts, kā novērst brīdinājumus, kuru cēloņus dažādu apsvērumu dēļ nevar izlabot.
(Protams, jāņem vērā, ka brīdinājumi domāti priekš tam, lai tos ņemtu vērā;-))

 1. Apskatās, kādi ziņojumi failā /var/log/tomcat9/catalina*.log ir "lieki", piemēram:

  ...
  2009-12-20 17:47:06,327 [[http://odo.lv:8180/xwiki/bin/view/Blog/BlogRss?xpage=plain]] [[http-8180-Processor20]] WARN  doc.XWikiDocument               - Failed to display field [[category]] in [[view]] mode for Object [[Blog.090922]]
  ...
  2009-12-20 17:01:04,555 [[http://odo.lv:8180/xwiki/bin/view/Training/OS_licences]] [[http-8180-Processor18]] WARN  httpclient.HttpMethodBase       - Going to buffer response body of large or unknown size. Using getResponseBodyAsStream instead is recommended.
  ...
 2. Uzzina ziņojuma pilno klases nosaukumu:

  cd /var/lib/tomcat9/webapps/xwiki/WEB-INF/lib
  for i in $(ls *.jar); do unzip -l "$i"|grep -Hi "c.*a.*v.*introspection"; done
 3. Failā /var/lib/tomcat9/webapps/xwiki/WEB-INF/classes/logback.xml pievieno sekojošas rindas:

  ...
    <!-- Surpressed custom warnings -->
    <logger name="org.jgroups" level="error"/>
    <logger name="org.apache.velocity" level="error"/>
  ...
    <root level="warn">
      <appender-ref ref="FILE"/>
    </root>
  </configuration>
 4. Ja liekie brīdinājumi ir par Velocity API, izmaina failu .../WEB-INF/xwiki.properties un ievieto tajā rindu:

  velocity.properties = runtime.introspector.uberspect = org.xwiki.velocity.introspection.SecureUberspector\,org.xwiki.velocity.introspection.MethodArgumentsUberspector
  Saite How to avoid deprecated messages in the logs?

 5. Pārstartē lietojumu serveri:

  systemctl restart tomcat9
 6. Ar komandu tail -f /var/log/tomcat9/catalina*.log pārliecinās, ka "liekie" brīdinājumi vairs neparādās.

  
Tags Linux XWiki Serveris Pārvaldība
Created by Valdis Vītoliņš on 2013-11-09 13:24
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2023-03-15 17:34
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License