Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Ubuntu 16.04 servera uzstādīšana

Šī instrukcija ir pārbaudīta ar Ubuntu 16.04 64-bitu variantu.

Visas izvēles apstiprina, spiežot ievades (Enter) taustiņu; iezīmēto izvēli maina, spiežot tabulācijas (Tab) taustiņu.

 1. Spiežot kursora vadības taustiņus pa labi un 6 reizes uz leju, iezīmē izvēli Latviski, un spiež Enter:

  Izvēloties latviešu valodu serverim automātiski tiek uzlikta latviešu lokāle datumu formātam u.tml., kā arī tiek izvēlēts ģeogrāfiski tuvākais pakotņu krātuves spoguļserveris.

  Att01.png

 2. Atstāj iezīmētu Instalēt Ubuntu Serveri un spiež Enter

  Att02.png

 3. Turpināt instalāciju izvēlētajā valodā apstiprina ar iezīmētu

  Att03.png

 4. Pie atrašanās vietas atstāj iezīmētu Latvija

  Att04.png

 5. Noteikt tastatūras izvietojumu?

  Att05.png

 6. Kā tastatūru izvēlas Latvia

  Att06.png

 7. Klaviatūras izklājumam izvēlas Latvian – Latvian (apostrophe variant)

  Att07.png

 8. Ievada datora nosaukumu (pēc standarta var būt latīņu mazie burti un defise), piemēram, ubuntusrv

  Att08.png

 9. Ievada sistēmas pirmā lietotāja vārdu pilno vārdu un uzvārdu, piemēram, Student

  Att09.png

 10. Ievada šī lietotājas sistēmas lietotājvārdu (mazo latīņu burtu un ciparu kombinācija, sākot ar burtu), piemēram, student

  Att10.png

  Šim lietotājam būs arī iespēja kļūt par sistēmas administratoru (root lietotāju), ievadot sudo su komandu.

 11. Kā paroli ievada, piemēram, Student007 (ja nepieciešams, iezīmē Show Password in Clear, lai to padarītu redzamu)

  Att11.png

 12. Un vēlreiz to apstiprina, ievadot to pašu paroli

  Att12.png

 13. Uz piedāvājumu šifrēt lietotāju mājas mapes atbild ar

  Att13.png

  Šī iespēja varētu būt noderīga virtuālajos serveros, kurus mitina pie ārēja pakalpojumu sniedzēja.

 14. Apstiprina piedāvāto laika zonu

  Att14.png

 15. Izvēlas Vadītā – lietot visu disku un iestatīt LVM

  Att15.png

  Ja nepieciešams cits variants, skatiet Manuāla sadaļu veidošana, kā arī LVM disku sadaļu izveidošana.

 16. Ja tika izvēlēta vadītā sadaļu veidošana, izvēlas visu disku

  Att16.png

 17. Apstiprina piedāvātās izmaiņas

  Att17.png

 18. Norāda LVM sējuma sadaļas izmēram visu disku:

  Att18.png

 19. Apstiprina disku sadalījumu

  Att19.png

 20. Uzgaida, kamēr tiek uzstādīta sistēma

  Att20.png

 21. Ja serveris brīvi piekļūst tīmeklim, spiež Turpināt, ja tas atrodas lokālā tiklā un globālajam pieslēdzas caur starpniekserveri, norāda starpniekservera iestatījumus

  Att21.png

 22. Iezīmējiet Neizmantot automātiskos jauninājumus, ja lietosiet savu atjaunošanas procedūru

  Att22.png

 23. Kā standarta servisu izvēlas, piemēram:

  1. LAMP Server (t.i. Linux + Apache, PHP un MySQL = LAMP),
  2. standard system utilities,
  3. OpenSSH server (SSH serveri)

  Att23.png

 24. Apstiprina, ka sāknēšanas pārvaldnieku uzstāda diska sāknēšanas (MBR) ierakstā

  Att24.png

 25. Kad uzstādīšana ir pabeigta, spiež Turpināt, lai pārstartētu datoru

  Att25.png

 26. Ja dators vispirms sāknējas no CD iekārtas, vispirms izņem kompaktdisku (vai atmontē *.iso attēlu), vai izņem USB atmiņu.

  
Tags Linux Ubuntu Serveris Uzstādīšana
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:13
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License