If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Ubuntu 16.04 servera uzstādīšana

Šī instrukcija ir pārbaudīta ar Ubuntu 16.04 64-bitu variantu.
Visas izvēles apstiprina, spiežot ievades (Enter) taustiņu; iezīmēto izvēli maina, spiežot tabulācijas (Tab) taustiņu.
 1. Spiežot kursora vadības taustiņus pa labi un 6 reizes uz leju, iezīmē izvēli Latviski, un spiež Enter:

  Izvēloties latviešu valodu serverim automātiski tiek uzlikta latviešu lokāle datumu formātam u.tml., kā arī tiek izvēlēts ģeogrāfiski tuvākais pakotņu krātuves spoguļserveris.

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att01.png

 2. Atstāj iezīmētu Instalēt Ubuntu Serveri un spiež Enter

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att02.png

 3. Turpināt instalāciju izvēlētajā valodā apstiprina ar iezīmētu

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att03.png

 4. Pie atrašanās vietas atstāj iezīmētu Latvija

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att04.png

 5. Noteikt tastatūras izvietojumu?

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att05.png

 6. Kā tastatūru izvēlas Latvia

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att06.png

 7. Klaviatūras izklājumam izvēlas Latvian – Latvian (apostrophe variant)

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att07.png

 8. Ievada datora nosaukumu (pēc standarta var būt latīņu mazie burti un defise), piemēram, ubuntusrv

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att08.png

 9. Ievada sistēmas pirmā lietotāja vārdu pilno vārdu un uzvārdu, piemēram, Student

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att09.png

 10. Ievada šī lietotājas sistēmas lietotājvārdu (mazo latīņu burtu un ciparu kombinācija, sākot ar burtu), piemēram, student

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att10.png

  Šim lietotājam būs arī iespēja kļūt par sistēmas administratoru (root lietotāju), ievadot sudo su komandu.
 11. Kā paroli ievada, piemēram, Student007 (ja nepieciešams, iezīmē Show Password in Clear, lai to padarītu redzamu)

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att11.png

 12. Un vēlreiz to apstiprina, ievadot to pašu paroli

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att12.png

 13. Uz piedāvājumu šifrēt lietotāju mājas mapes atbild ar

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att13.png

  Šī iespēja varētu būt noderīga virtuālajos serveros, kurus mitina pie ārēja pakalpojumu sniedzēja.
 14. Apstiprina piedāvāto laika zonu

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att14.png

 15. Izvēlas Vadītā – lietot visu disku un iestatīt LVM

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att15.png

  Ja nepieciešams cits variants, skatiet Manuāla sadaļu veidošana, kā arī LVM disku sadaļu izveidošana.
 16. Ja tika izvēlēta vadītā sadaļu veidošana, izvēlas visu disku

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att16.png

 17. Apstiprina piedāvātās izmaiņas

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att17.png

 18. Norāda LVM sējuma sadaļas izmēram visu disku:

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att18.png

 19. Apstiprina disku sadalījumu

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att19.png

 20. Uzgaida, kamēr tiek uzstādīta sistēma

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att20.png

 21. Ja serveris brīvi piekļūst tīmeklim, spiež Turpināt, ja tas atrodas lokālā tiklā un globālajam pieslēdzas caur starpniekserveri, norāda starpniekservera iestatījumus

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att21.png

 22. Iezīmējiet Neizmantot automātiskos jauninājumus, ja lietosiet savu atjaunošanas procedūru

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att22.png

 23. Kā standarta servisu izvēlas, piemēram:

  1. LAMP Server (t.i. Linux + Apache, PHP un MySQL = LAMP),
  2. standard system utilities,
  3. OpenSSH server (SSH serveri)

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att23.png

 24. Apstiprina, ka sāknēšanas pārvaldnieku uzstāda diska sāknēšanas (MBR) ierakstā

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att24.png

 25. Kad uzstādīšana ir pabeigta, spiež Turpināt, lai pārstartētu datoru

  /xwiki/bin/download/Recipes/UbuntuSetupSrv/Att25.png

 26. Ja dators vispirms sāknējas no CD iekārtas, vispirms izņem kompaktdisku (vai atmontē *.iso attēlu), vai izņem USB atmiņu.

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:13
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-08-16 10:31
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License