Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

XPlanner

 1. Lejuplādē failu xplanner-0.7b7a-war.tar.gz (saite "Download" no http://xplanner.org/).
 2. Atarhivē un ievieto apakšdirektoriju xplanner zem Tomcat webapps:

  cd /home/student/downloads
  tar xvf xplanner-0.7b7a-war.tar.gz
  cd xplanner-0.7b7-war
  cp -r xplanner /usr/share/tomcat5/webapps
 3. Konfigurē MySQL lielākiem pakešu izmēriem failā /etc/mysql/my.cnf:

  [[mysqld]]
  ...
  #max_allowed_packet     = 16M
  max_allowed_packet      = 1024M
 4. Sekojot instrukcijām /home/student/downloads/xplanner-0.7b7-war/README.txt failā, kofigurē MySQL datubāzi:

  mysql -u root -pStudent007
  CREATE DATABASE xplanner CHARACTER SET UTF8 COLLATE utf8_general_ci;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON xplanner.* TO 'xplanner'@'localhost' IDENTIFIED BY 'xplanner' WITH GRANT OPTION;
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit
 5. Pārliecinās, ka failā /usr/share/tomcat5/webapps/xplanner/WEB-INF/classes/xplanner-custom.properties ir šādas rindas:

  hibernate.dialect=com.technoetic.xplanner.db.hibernate.XPlannerMySQLDialect
  hibernate.connection.driver_class=com.mysql.jdbc.Driver
  hibernate.connection.dbname=xplanner
  hibernate.connection.url=jdbc:mysql://localhost/xplanner
  hibernate.connection.username=xplanner
  hibernate.connection.password=xplanner
  #hibernate.show_sql=false
 6. Izveido apejas risinājumu, lai XPlanner varētu darboties uz Tomcat5.5 vai Tomcat6 (sk. http://jira.codehaus.org/browse/XPR-391): Rediģē /usr/share/tomcat5.5/webapps/xplanner/WEB-INF/classes/spring-beans.xml un atrod tajā <bean id="metaRepository" ...>. Aizstāj

  <property name="repositories">
    <map>
    ...
    </map>
  </property>

  ar

  <property name="repositories">
    <bean class="java.util.HashMap">
      <constructor-arg>
        <map>
        ...
        </map>
      </constructor-arg>
    </bean>
  </property>

  (t.i. pirms un pēc map elementa ieliek papildus elementus bean un constructor-arg elemetus).

 7. Konfigurē JkMount, faila /etc/apache2/apache2.conf beigās pievienojot 2 jaunas rindas:

  JkMount /xplanner ajp13_worker
  JkMount /xplanner/* ajp13_worker
 8. Pārstartē Apache un Tomcat:

  /etc/init.d/apache2 stop
  /etc/init.d/tomcat5 restart
  /etc/init.d/apache2 start
 9. Atver http://localhost/xplanner un piesakās ar vārdu "sysadmin" un paroli "admin".

Saites


  
Tags Linux Birojs Plānošana Pārvaldība Serveris Java
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 13:56
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License