If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Dhcp3 DHCP serveris

DHCP serveris nodrošina automātisku tiklam pievienoto datoru (DHCP klientu) IP protokola konfigurācijas izveidi.

DHCP klienti, izmantojot apraidi, sasauc tīklā kādu DHCP serveri, un tas atbild norādot, kāda ir klienta IP adrese, nosaukums, vārtejas adrese uz publisko tīklu, DNS serveru adrese u.c. lietas.

Nelielā datortīklā ērtāks risinājums varētu būt DHCP un DNS servera apvienojums DNSMasq.

 1. Uzliek DHCP serveri:

  apt-get install dhcp3-server

  Rodas paziņojums 'DHCP server fail'. To var ignorēt, jo noklusētā konfigurācija nestrādā

 1. Izmaina konfigurācijas failu cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf, pievienojot tajā rindas konkrētajam apakštīklam un resursdatoriem ar fiksētām adresēm:

  ...
  not authoritative;
  ...
  subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
     # Don't forward DHCP requests from this
     # NIC interface to any other NIC interfaces
     option ip-forwarding off;
     authoritative;
     option subnet-mask 255.255.255.0;
     range 10.0.0.10 10.0.0.20;
     option broadcast-address 10.0.0.255;
     option routers 10.0.0.1;
     option domain-name-servers aaa.bbb.ccc.ddd, aa1.bb1.cc1.dd1;
     option domain-name "test1.lv";
  }
 2. Ja vēlas lai noteiktai "mītnei" garantēti tiktu piešķirta viena un tā pati IP adrese, faila beigās pievieno rindas:

  host host1 {
     hardware ethernet 00:aa:66:09:01:27;
     fixed-address 10.0.0.5;
  }
 3. DNS serveru adreses glabājas /etc/resolv.conf. To ieraksta dhclient, ja publiskā tīklā tas ir pieejams, vai arī ieraksta ar roku uzzinot no interneta resursu piegādātāja.

Piešķirto adrešu saraksts

DHCP servera piešķirtās var apskatīt failā /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases##

Saites


  
Tags Linux Ubuntu Serveris Tīkls
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 07:07
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License