If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

JBoss serveris

Must prepare before:  JDK programmēšanas vide

JBoss ir populārs Javas lietotņu serveris ar atvērtu pirmkodu. Tajā izmantotais servletu konteiners ir Tomcat; papildus servletu konteinerim JBoss nodrošina izstrādes vidi visplašākajam J2EE aplikāciju klāstam.

Uzstādīšana

 1. Savāc JBoss bināro instalāciju (ZIP arhīvu) - sk. JBoss uz Windows
 2. Atarhivē to kā direktoriju jboss-4.2.1.GA zem /usr/local/bin.
 3. Piešķir izpildes tiesības failam run.sh:

  chmod 755 run.sh
 4. Rediģē failu /etc/tomcat5/server.xml - nomaina porta numuru 8009 uz   8109. Pārstartē Tomcat serveri, t.i. izpildot komandu:

  /etc/init.d/tomcat5 restart
  Tas nepieciešams, jo arī JBoss izmanto to pašu portu 8009.
 5. Izveido jaunu "simlinku", ar kuru var piestartēt JBoss serveri:

  ln -s /usr/local/bin/jboss-4.2.1.GA/bin /usr/bin/jboss-run

Saites


  
Tags Linux Tīmeklis Serveris Serveris Java
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 10:40
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License