Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

JBoss serveris

Must prepare before:  JDK programmēšanas vide

JBoss ir populārs Javas lietotņu serveris ar atvērtu pirmkodu. Tajā izmantotais servletu konteiners ir Tomcat; papildus servletu konteinerim JBoss nodrošina izstrādes vidi visplašākajam J2EE aplikāciju klāstam.

Uzstādīšana

 1. Savāc JBoss bināro instalāciju (ZIP arhīvu) - sk. JBoss uz Windows
 2. Atarhivē to kā direktoriju jboss-4.2.1.GA zem /usr/local/bin.
 3. Piešķir izpildes tiesības failam run.sh:

  chmod 755 run.sh
 4. Rediģē failu /etc/tomcat5/server.xml - nomaina porta numuru 8009 uz   8109. Pārstartē Tomcat serveri, t.i. izpildot komandu:

  /etc/init.d/tomcat5 restart
  Tas nepieciešams, jo arī JBoss izmanto to pašu portu 8009.
 5. Izveido jaunu "simlinku", ar kuru var piestartēt JBoss serveri:

  ln -s /usr/local/bin/jboss-4.2.1.GA/bin /usr/bin/jboss-run

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:40
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License