Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Datorlaika ierobežošana

Šajā lapā ir aprakstīts, kā veikt datora lietošanas ierobežošanu, izmantojot standarta Linux komandas un Bash skriptu.

 1. Izveido /home/bin failu ar sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  # warning shown to user
  warning="Tavs datorlaiks beigsies pēc 1 minūtes!"
  # Ja pēc tam nerādās pieteikšanās logs, spied: \
  # Ctrl+Alt+F7 vai F8, F9, utt."
  # depending on crontab, set amount of time which should be added
  addtime=2

  # Get user, who runs xwindow session (assuming only one simultaneous X window user)
  who=$(who|grep -E "tty([7-9]|1[0-2])"|head -n1) # user info
  user=$(echo $who|cut -d" " -f1)   # current user
  if [ -z "$user" ];then
      user="nobody"
  fi
  #user="ada" # for testing only !!
  #term=$(echo $who|cut -d"(" -f2|cut -d")" -f1) # current terminal
  term=$(echo $who|awk '{print $2}') # current terminal
  cdate=$(date +"%F")
  # time for user logged in before
  daytime=$(grep -aE "^$cdate.*user:$user.*daytime:[0-9]+$" /var/log/timeout.log|tail -n1|awk -F "daytime:" '{print $2}'|awk '{print $1}')

  # Calculate total daytime
  daytime=$(expr $daytime + $addtime)

  check=true
  daylimit=120
  if [ "$(echo $user|grep -E 'nobody|ieva|odo|valdis')" != "" ]; then
      check=false
  fi

  if [ "$(echo $user|grep -E 'ubuntu')" != "" ]; then
      daylimit=1
  fi

  message="$(date +'%F %T') user:$user term:$term daytime:$daytime"
  # for debbuging purposes only:
  #echo addtime:$addtime
  #echo who:$who
  #echo user:$user
  #echo term:$term
  #echo cdate:$cdate
  #echo daytime: $daytime
  #echo check: $check
  #echo $message
  #exit 0

  if [ $check == true ]; then
  if [ $daytime -gt $daylimit ]; then
  message="$message, Limit exceeded"
  #export DISPLAY=$term
  export DISPLAY=:0.0 # assuming only one Xterm session
  #su - $user -c "/usr/bin/xmessage -display :0.0 -center \"$warning\" &" # old school, doesnt support UTF8
  su -c "zenity --warning --text=\"$warning\"" $user 2>/dev/null & # dialog window
  #su $user -l -c "notify-send -u critical \"$warning\" &" # notification
  sleep 60
  # check if banned user session is still active
  user1=$(who|grep -E "tty([7-9]|1[0-2])"|head -n1|cut -d" " -f1)
  # and kill it, if necessary
  if [ "$user1" == "$user" ]; then
  #/etc/init.d/gdm restart # doesn't work
  /sbin/restart lightdm  # get off user from session by restarting xwindow manager
  /etc/init.d/lightdm restart # get off user from session by restarting xwindow manager
  message="$message, logged off"
  fi
  fi
  fi

  # Log
  echo $message >> /var/log/timeout.log
  exit 0
 2. Padara failu izpildāmu ar komandu:

  sudo chmod +x /home/bin/check-timeout
 3. Pēc vajadzības izmaina lietotāju vārdus un citus parametrus skriptā.
 4. Pievieno crontab uzdevumu:

  sudo crontab -e
 5. Redaktorā pievieno sekojošu rindu:

  */2 * * * * /home/bin/check-timeout
 6. Skripta darbību var pārbaudīt, skatot žurnāla failu /var/log/timeout.log:

  ...
  2013-06-01 20:04:01 user:audris term::0 daytime:88
  2013-06-01 20:06:01 user:audris term::0 daytime:90
  2013-06-01 20:08:01 user:audris term::0 daytime:92, Limit exceeded, logged off
  2013-06-01 20:10:01 user:nobody term: daytime:40
  2013-06-01 20:12:01 user:karlis term::0 daytime:42
  2013-06-01 20:14:01 user:karlis term::0 daytime:44
  2013-06-01 20:16:01 user:karlis term::0 daytime:46

  ...

Alternatīvas

Ja darbojas (jo šīs lapas rediģēšanas laikā nestrādāja neviens), tad varētu izmantot:

Skatīt arī


  
Tags Linux Serveris Darbstacija
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 14:24
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License