Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

MlDonkey vienranga tīkla serveris

Uzstādīšana

 1. Instalē mldonkey serveri un klientu

  sudo apt-get install mldonkey-server
 2. Pieslēdzas mldonkey serverim ar telnet sesiju, nomaina admin lietotāja tukšo paroli, pievieno student lietotāju ar paroli:

  telnet 127.0.0.1 4000
  passwd Student007
  useradd student Student007
  quit

Pieslēgšanās

 1. Ar web klientu: http://localhost:4080

Serveru pievienošana

 1. Serveru saraksts ir atrodams: http://mldonkey.sourceforge.net/Web_infos
 2. Nokopē kādu no sarakstu saitēm, tad nopiež Import Server.met un ieliek iekopēto URLi uzaicinājuma logā.

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:26
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License