Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Open LDAP serveris

Uzstādīšana

 1. Ar root tiesībām izpilda sekojošas komandas:

  apt-get install slapd
 2. "slapd" instalācijas laikā atveras logs, kurā divreiz jāievada parole. Vienkāršības dēļ, var izvēlēties "root" lietotāja paroli "Student007" - sk. zīmējumu:
  slapd.png
 3. Uzstāda arī LDAP rīkus:

  apt-get install ldap-utils
 4. Pārstartē LDAP serveri ar komandu

  /etc/init.d/slapd restart

Sākotnējā konfigurēšana ar LDIF

 1. Instalē JXplorer vai kādu līdzīgu LDAP klientu
 2. Pieslēgšanās parametri:

  Host: localhost
  Port: 389
  Protocol: LDAP v3
  DSML Service: (atstāt tukšu)
  Base DN: dc=localdomain
  Security Level: User+Password
  User DN: cn=admin,dc=localdomain
  Password: Student007
 3. Pieslēdzas LDAP direktorijai ar LDAP pārlūku - no izvēlnes ņem File-Connect, spiež pogu New, ieraksta Name=MyConnection, atver sadaļu Connection un ieraksta:

  host:localhost
  BaseDn:dc=test,dc=lv
  (noņem ķeksi pie "Anonymous bind", ja tāds ir)
  User DN: cn=admin,dc=test,dc=lv
  Password: Student007
 4. Pārliecinās, ka  tikko instalēts LDAP direktoriju koks satur sakni un vienu pēcnācēju:

  dc=localdomain,c=example,dc=com
  (o=localdomain, objectClass=[[organization,top,dcObject]])
      cn=admin,dc=localdomain,c=example,dc=com
      (cn=admin,description=LDAP Administrator,objectClass=[[organizationalRole,simpleSecurityObject]]
 5. Izveido failu /tmp/add_entries.ldif ar šādu saturu:

  dn: ou=people,dc=test,dc=lv
  objectclass: top
  objectclass: organizationalUnit
  ou: people

  dn: ou=groups,dc=test,dc=lv
  objectclass: top
  objectclass: organizationalUnit
  ou: groups

  dn: cn=student01,ou=people,dc=localdomain
  objectclass: top
  objectclass: person
  objectclass: organizationalPerson
  objectclass: inetOrgPerson
  gn: John
  sn: Doe
  cn: student01
  mail: student01@test.com

  dn: cn=users,ou=groups,dc=test,dc=lv
  objectclass: top
  objectclass: groupOfUniqueNames
  cn: users
  uniqueMember: cn=admin,dc=localdomain
  uniqueMember: cn=student01,ou=people,dc=localdomain
 6. Izpilda komandrindu

  ldapadd -x -D "cn=admin,dc=test,dc=lv" \
    -W -f /tmp/add_entries.ldif
 7. LDAP pārlūkam spiež "Refresh" un pārliecinās, ka ir izveidojies atklikšķināms koks, kuram zem "ou=People" ir viens lietotājs. Šim lietotājam izveido paroli (pievieno atribūtu "userPassword"). LDAP paroles glabā iešifrētā veidā - LDAP pārlūks dod iespēju pārbaudīt paroles sakritību, bet neļauj apskatīt paroles. Šāds ierobežojums attiecas arī uz administratoriem.
 8. Pievienotos apakškokus var atkal izdzēst, LDAP pārlūks izvēloties Edit -> Delete Entry (un ieķeksējot "with children"). Vispirms izdzēš "ou=groups" un pēc tam "ou=people".

Kļūdu meklēšana

 1. Atver failu /etc/ldap/slapd.conf un izmaina rindu:

   # loglevel        none
  loglevel        20479
 2. Loglevel tiek veidots kā bitu summa dazādfu apakšistēmu ziņojumiem. skat man slapd.conf
 3. Pārstartē LDAP:

  /etc/init.d/slapd restart
 4. Kļūdu ziņojumi tiek rakstīti failā /var/log/syslog

Saites


  
Tags: Linux Serveris
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:45
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License