Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Dažādi

Šeit dažādās kategorijās ir apkopoti padomi par programmatūras uzstādīšanu un izmantošanu Ubuntu Linux un Microsoft Windows operētājsistēmās.

Uzturēšana

Rīki

 

Tags: Rādītājs
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:19
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License