Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Virtualizācija

Virtualizācija ir datora fizisko resursu (aparatūras) emulēšana ar virtualizācijas programmas palīdzību.
Virtualizācijas programma atsevišķā programmas logā rada virtuālu datoru, uz kura var darbināt citu operētājsistēmu un/vai citas lietojumprogrammas. Šādu virtuālu datoru var izmantot testēšanai vai mācību vides izstrādei. To var izmantot arī, lai nodrošinātu savietojamību, piemēram, lai darbinātu Windows lietojumprogrammas Linux vidē, kas nestrādā ar WINE.

Šeit ir aprakstīti sekojoši temati par virtualizāciju:


  
Tags Rādītājs
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-10 09:50
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License