If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Noderīgas Ubuntu Linux komandas

Daudzi Linux lietotāji baidās izmantot komandrindu, jo uzskata, ka tad "ir jābūt programmētājam".

Patiesībā komandrindu izmantot ir ļoti vienkārši, un vēl vienkāršāk tās lietošanu ir aprakstīt. Ne velti Linux forumos risinājumus apraksta kā komandu virknes, jo tās atkārtot ir daudz vienkāršāk nekā darbības grafiskajā saskarnē.

Tālāk ir dots biežāk lietoto Ubuntu Linux komandu īss apraksts.

 • Lai ievadītu atsevišķu komandu spiež Alt+F2 taustiņu, teksta laukā ieraksta komandu un spiež pogu Palaist
 • Lai darbotos ar komandām ilgāku laiku, atver komandrindas redaktoru (termināli). Spiež starta pogu, un ieraksta: Terminālis un klikšķina uz atlasītās ikonas.
 • Daudzās Linux versijās termināli var atvērt, vienlaicīgi spiežot taustiņus Ctrl+Alt+t
 • Termināļa logā kopēšanu un ielikšanu veic, spiežot Ctrl+Insert un Shift+Insert taustiņus

Pirmais vārds (teksts līdz pirmajai atstarpei) ir palaižamās programmas nosaukums vai pilns ceļš līdz tai failu sistēmā. Pārējie vārdi ir komandas parametri. Var būt, ka sekojošais vārds, kas ir pirmās komandas parametrs ir cita izsaucamā komanda ar vai bez tālākiem parametriem.

Tiesību pārvaldība 1
sudo komandaizpildīt komandu komandaroot lietotājam
sudo -s vai sudo suatver root lietotāja komandrindu 2
sudo -s -u useratver lietotāja komandrindu
sudo -kaizmirst sudo komandā izmantotās paroles 3
gksudo komandagrafiskas (Gnome) programmas izsaukšana ar root tiesībām 4
sudo visudorediģē /etc/sudoers failu 5
sudo nautilusatver failu pārvaldnieku kā root lietotājs
passwdnomaina savu (tekošā lietotāja) paroli
sudo passwd lietotajsnomaina lietotāja lietotajs paroli
Sistēmas servisi
/etc/init.d/serviss startaktivizē servisu serviss
/etc/init.d/serviss stopaptur servisu serviss
/etc/init.d/serviss statuspārbauda servisa serviss statusu
/etc/init.d/serviss restartpārstartē servisu serviss
runlevelparāda tekošo startēšanas režīmu
Tīkls
ifconfigparāda informāciju par vadu tīkla saskarnēm
iwconfigparāda informāciju par bezvadu tīkla saskarnēm
sudo iwlist scanskenē bezvadu tīklu
sudo /etc/init.d/networking restartpārstartē tīkla servisus manuāli iestatītām saskarnēm
sudo gedit /etc/network/interfaces</td>atver tīkla rediģēšanai tīkla saskarņu konfigurācijas failu
sudo gedit /etc/hosts</td>atver rediģēšanai datoru nosaukumu — IP adrešu sarakstu
ifup saskarneaktivizē saskarni saskarne (piem., ifup eth0)
ifdown saskarneaptur saskarni saskarne
Ugunssiena
ufw enableieslēdz ugunssienu
ufw disableatslēdz ugunssienu
ufw default allowpēc noklusēšanas atļauj visus savienojumus
ufw default denypēc noklusēšanas aizliedz visus savienojumus
ufw statusparāda tekošo satusu un likumus
ufw allow portsatļauj plūsmu uz portu ar numuru ports
ufw deny portsaizliedz plūsmu uz portu ar numuru ports
ufw deny from adreseaizlīdz plūsmu no IP adreses adrese
Sistēma
lsb_release -aparāda esošu Ubuntu versiju
uname -aparāda Linux kodola platformu un versiju
dmesgparāda Linux kodola ziņojumus
lspciparāda pieslēgtās PCI iekārtas
lsusbparāda pieslēgtās USB iekārta
Pakotņu pārvaldība 6
apt-get updateatjauno pieejamo pakotņu (versiju) sarakstu
apt-get upgradeatjauno esošās pakotnes
apt-get dist-upgradeatjauno, ieskaitot pakotņu nomaiņu 7
apt-get install pakotneuzstāda pakotni pakotne
apt-get purge pakotnenoņem pakotni pakotne
apt-get autoremovenoņem par nevajadzīgām kļuvušās pakotnes
apt-get -f install pakotneatjauno neveiksmīgi uzstādītu pakotni pakotne
dpkg --configure -aatjauno neveiksmīgi uzstādītu pakotņu iestatījumus packages
dpkg -i pakotne.debuzstāda pakotni, izmantojot pakotne.deb failu
sudo gedit /etc/apt/sources.listatver rediģēšanai pakotņu pārvaldības konfigurācijas failu
Metapakotnes 8
ubuntu-desktopstandarta Ubuntu vide
kubuntu-desktopUbuntu ar KDE logu pārvaldnieku (Kubuntu) vide
xubuntu-desktopUbuntu ar XFCE logu pārvaldnieku (Xubuntu) vide
ubuntu-minimalUbuntu minimālais rīku apjoms
ubuntu-standardUbuntu standarta rīku apjoms
ubuntu-restricted-extrasNoderīgas Ubuntu slēgtā koda pakotnes 9
build-essentialpakotnes, kas nepieciešamas pirmkoda kompilēšanai
linux-image-genericjaunākā standarta kodola versija
linux-headers-genericjaunākās standarta kodola versijas hederu faili (nepieciešami bibliotēkām un pirmkoda kompilēšanai)
Grafiskās saskarnes pārvaldība
sudo /etc/init.d/ldm restartpārstartē grafisko saskarni 10
sudo gedit /etc/X11/xorg.confatver grafiskās saskarnes (X-logu) konfigurācijas failu 11
sudo dexconfatgriež xorg.conf konfigurāciju uz noklusētajām vērtībām
Ctrl+Alt+Bksppārstartē uzkārušos X-logu sesiju 12
Ctrl+Alt+FNpārslēgties uz teksta (komandrindas) saskarni 13
Ctrl+Alt+F7atgriezties atpakaļ grafiskajā saskarnē 14
Grafiskās saskarnes lietojumprogrammas
nautilusfailu pārvaldnieks
geditteksta redaktors
Teksta saskarnes lietojumprogrammas 15
mcmc failu pārvaldnieks
sshSSH savienojuma nodrošināšana ar attālinātu datoru

 

 1. ^ Skatīt arī Pieteikšanās kā root.
 2. ^ Noder, lai visas turpmākās administratīvās komandas nebūtu jāsāk ar sudo.
 3. ^ Paroles atceras 10 minūtes.
 4. ^ Vairumu grafisko programmu var izsaukt vienkārši ar sudo, jo tās neizmanto īpašus X-logu sesijas iestatījumus. Bet dažas programmas var lamāties.
 5. ^ Lietotāju saraksts, kam ir ļauts lietot sudo vienu pašu, vai papildinātu ar kādu komandu.
 6. ^ Skatīt arī Pakotņu pārvaldība.
 7. ^ Nomaina pakotnes, ja mainījušās atkarības un atjauno Ubuntu versiju. Tomēr Ubuntu versijas atjaunošanai labāk izmantot komandu sudo update-manager.
 8. ^ Šeit ir minēti pakotnes, kuras varu uzstādīt ar apt-get install pakotne. Uzstādot metapakotni, tiek uzstādītas tās sastāvā esošās konkrētās pakotnes. Metapakotni noņemot, tajā esošās konkrētās pakotnes netiek noņemtas. Tās jānoņem tieši, norādot to nosaukumus.
 9. ^ Lai tās uzstādītu, jāiespējo papildu Ubuntu krātuves. Skatīt arī Darbstacijas papildinājumi.
 10. ^ Nokauj tekošo X-logu sesiju un parāda pieteikšanās logu
 11. ^ Jaunākām X-logu versijām var būt tukšs un visi iestatījumi tad tiek noteikti dinamiski. Bet ja ko ieraksta, šie iestatījumi prevalē pār dinamiskajiem.
 12. ^ Pēc noklusēšanas ir aizliegta un ir jāieslēdz iestatījumos.
 13. ^ FN ir no F1 līdz F6.
 14. ^ Ja ir atvērtas vairākas X-logu sesijas, tās turpinās ar F8, F9, utt.
 15. ^ Skatīt arī http://ss64.com/bash/.
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-04-28 20:04
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2019-10-17 23:14
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License