Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Tora SQL klients

Tora ir grafiska atvērtā koda SQL serveru pārvaldības programma, kad darbojas, gan Ubuntu, gan Windows un MacOS vidēs.

Šeit ir aprakstīts, kā uzstādīt un izmantot Tora Ubuntu darbstacijā.

Uzstādīšana

 1. Uzstāda tora, ievadot komandu:

  sudo apt-get install tora
 2. Ja vēlas pieslēgties Postgres datubāzei, uzstāda papildu bibliotēkas:

  sudo apt-get install  libqt4-sql-psql

Pieslēgšanās MySQL datu bāzei

 1. Izveido SSH tuneli uz MySQL serveri:

  ssh -L *:3306:localhost:3306 myserver
 2. Aktivizē izvēli Programmas- Birojs- TOra
 3. Izveido jaunu savienojumu, norādot:
  1. Connection provider: MySQL
  2. Username:root, vai citu MySQL lietotāju
  3. Password:Student007 atbilstošu lietotājam
  4. Host:192.168.1.1 atbilstošu jūsu datora adresei.
 4. Sekojošā attēlā ir sesijas parametru paraugs:
  fig01.png
 5. Atver datu bāzes pārvaldnieku un aplūko nepieciešamos elementus:
  fig02.png

Pieslēgšanās PostgreSQL datu bāzei

 1. Izveido SSH tuneli uz MySQL serveri:

  ssh -L **:5432:localhost:5432 myserver
 2. Aktivizē izvēli Programmas- Birojs- TOra
 3. Izveido jaunu savienojumu, norādot:
  1. Connection provider: PostgreSQL
  2. Username:postgres, vai citu MySQL lietotāju
  3. Password:Student007 atbilstošu lietotājam
  4. Host:192.168.1.1 atbilstošu jūsu datora adresei.
 4. Sekojošā attēlā ir sesijas parametru paraugs:
  fig03.png
 5. Atver datu bāzes pārvaldnieku un aplūko nepieciešamos elementus:
  fig04.png

Kļūdu novēršana

Mērķa adreses norādīšanai neizmantojiet localhost jo tādā gadījumā Tora cenšas izveidot savienojumu nevis ar TCP sesiju, bet gan Unix soketiem. Kā mērķis ir jānorāda jūsu datora IP adrese.

Alternatīvas


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-01-21 15:50
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-10-03 16:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License