Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Tshark tīkla pārraudzības rīks

Tshark ir komandrindas tīkla plūsmas pārraudzības rīks.

Uzstādīšana

 1. Raksta komandu:

  sudo apt-get install tshark

Lietošana

 • Lai noklausītos pārraidītās paketes uz noteiktu mītni, ievada komandu:

  sudo tshark -xV -i eth1 host 10.0.0.1
 • Lai ierobežotu izdruku tikai noteiktai datu plūsmai, izmanto -f slēdzi ar filtrēšanas nosacījumiem, piemēram:

  sudo tshark -xV -i eth0 -f "dst port 3306"
 • Lai rādītu izdrukā tikai noteiktus paketes laukus, izmanto -T fields -e ..., piemēram, lai norādītu vienā rinā paketes avota un mērķa adreses un mērķa portus, ievada komandu:

  tshark -i eth0 -T fields -e ip.src -e ip.dst -e tcp.dstport -e udp.dstport

  Filtrējamo lauku apraksts

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:58
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2016-10-10 11:04
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License