If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Tshark tīkla pārraudzības rīks

Tshark ir komandrindas tīkla plūsmas pārraudzības rīks.

Uzstādīšana

 1. Raksta komandu:

  sudo apt-get install tshark

Lietošana

 • Lai noklausītos pārraidītās paketes uz noteiktu mītni, ievada komandu:

  sudo tshark -xV -i eth1 host 10.0.0.1
 • Lai ierobežotu izdruku tikai noteiktai datu plūsmai, izmanto -f slēdzi ar filtrēšanas nosacījumiem, piemēram:

  sudo tshark -xV -i eth0 -f "dst port 3306"
 • Lai rādītu izdrukā tikai noteiktus paketes laukus, izmanto -T fields -e ..., piemēram, lai norādītu vienā rinā paketes avota un mērķa adreses un mērķa portus, ievada komandu:

  tshark -i eth0 -T fields -e ip.src -e ip.dst -e tcp.dstport -e udp.dstport

  Filtrējamo lauku apraksts

Saites


  
Tags Linux Tīkls Pārraudzība Rīki Uzstādīšana
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:58
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License