Ņemiet arī vērā, ka šis apraksts sen nav mainīts un ir iespējams, ka tas ir novecojis!
Sapratu.

ATMETIET WINDOWS, TAS BŪTISKI KAITĒ JŪSU DATORA VESELĪBAI!

DATORI AR WINDOWS MIRST JAUNI!

Ant uz Windows

Ant ir projektu būvēšanas rīks (build tool). Ant ļauj veidot scenārijus ar dažādām projektu būvēšanas (failu manipulāciju, kompilēšanas, u.c.), Ant līdzās iebūvētiem uzdevumiem (tasks) ļauj definēt arī jaunus uzdevumus, kurus var konfigurēt tanī pašā scenārija build.xml failā.

Uzstādīšana

  1. Lejuplādē instalācijas failu no http://ant.apache.org
  2. Atarhivēt failu apache-ant-1.7.0-bin.zip, piemēram, direktorijā c:/tools.
  3. Definēt jaunu vides mainīgo ANT_HOME ar vērtību c:/tools/apache-ant-1.7.0 (sk. Windows vides mainīgo uzstādīšana.
  4. Pievienot jaunu direktoriju Path vides mainīgajam - t.i. pierakstīt šī mainīgā vērtības sākumā %ANT_HOME%/bin un atdalīt to no nākamās direktorijas Path vērtībā ar semikolu (;)

Uzstādīšanas pārbaude

  1. Aizvērt DOS un Total Commander logus, kuri tika atvērti pirms vides mainīgo (environment variables) pārdefinēšanas.
  2. Atvērt jaunu DOS logu (patvaļīgā direktorijā), ierakstīt komandu "ant -version" un pārliecināties, ka atbilde izdrukā Ant versijas numuru.

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2008-08-10 09:26
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2013-09-09 13:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License