Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Pārvaldības rīki

Šajā lapā ir apkopotas saites par dažādu pārvaldības rīku uzstādīšanu un lietošanu.

Citas saites

Papildu informācija


  
Tags: Rādītājs
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:04
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-10-08 16:54
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License