Ņemiet arī vērā, ka šis apraksts sen nav mainīts un ir iespējams, ka tas ir novecojis!
Sapratu.

ATMETIET WINDOWS, TAS BŪTISKI KAITĒ JŪSU DATORA VESELĪBAI!

DATORI AR WINDOWS MIRST JAUNI!

JDK uz Windows

JDK (Java Devvelopment Kit) ir Javas specifikācijai atbilstoši rīki, lai kompilētu, palaistu un citādi darbotos ar Javas programmām. Uz šiem rīkiem balstās daudzi citi Javas izstrādes rīki un vides. Vienlaikus var būt uzstādītas vairākas Javas versijas. Citi rīki parasti izmanto vides mainīgo JAVA_HOME, lai noskaidrotu to Javas instalāciju, kura attiecīgajā sistēmā ir 'pareizā'.
 1. Atver lapu http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html. izvēlēties jaunāko relīzi (rakstīšanas brīdī tā ir "JDK 6 Update 3", spiest pogu Download JDK. Java Runtime Envirnoment (JRE) nav jāinstalē, jo tas jau ir iekļauts JDK.>
 2. Atvērt jdk-6u23-windows-i586.exe un piekrist visām noklusētajām iespējām.
 3. Pēc instalācijas beigām izveidot jaunu vides mainīgo (environment variable) - JAVA_HOME, kurš norāda uz JDK instalācijas direktoriju, piemēram, C:/Program Files/Java/jdk1.6.0_03 (sk. sadaļu Windows vides mainīgo uzstādīšana.
 4. Rediģējiet vides mainīgā Path vērtību, aizstājot tā iepriekšējo vērtību

  some_directory1;some_directory2;...

  ar sekojošu:

  %JAVA_HOME%\bin;some_directory1;some_directory2;...
 5. Piezīme: Path direktorijas Windows sistēmā atdala ar semikoliem; direktoriju secībai nav nozīmes, bet mainīgā ierakstīšana sākumā pasargās Jūs no pārsteigumiem, ja Path mainīgais kaut kur vēlāk satur kļūdas (piemēram, tukšumus neparedzētās vietās utml.).

Kā pārbaudīt uzstādīšanu

 1. Aizvērt DOS un Total Commander logus, kuri tika atvērti pirms vides mainīgo (environment variables) pārdefinēšanas.
 2. Atvērt jaunu DOS logu jebkurā direktorijā, ierakstīt komandu "java -version" un pārliecināties, ka tas drukā versijas numuru.

Java SE 6 dokumentācija

 1. Atarhivēt failu jdk-6-doc.zip uz %JAVA_HOME% direktoriju. Izveidojas apakšdirektorija, piemēram, C:/Program Files/Java/jdk1.6.0_03/docs ar daudziem HTML failiem.
 2. Ja vēlaties, atveriet Javas API dokumentācijas lapu un pievienojiet to savas pārlūkprogrammas grāmatzīmēm.
 3. Javas dokumentāciju var arī aplūkot Internetā - sk. JDK 6 Dokumentācija t.sk. Javas API Dokumentācija.

Saites

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2008-08-10 07:46
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License