Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Kā lietot LilyPond book

LilyPond programmatūrai nāk līdzi rīks 'lilypond-book', kurš ļauj veidot 'lytex' failus - LaTeX dokumentus bagātinātus ar LilyPond nošu pieraksta iestarpinājumiem. Tos pēc tam var pārveidot no LyTeX par LaTeX, no LaTeX par DVI, no DVI par Postscript, no Postscript par PDF (pēdējie 3 pārveidojumi ir tipiski ikvienam LaTeX dokumentam

Rīki "latex", "dvips", "ps2pdf" rodas reizē ar LaTeX uzstādīšanu.

 1. Instalē LilyPond un psutils:

  apt-get install lilypond
  apt-get install psutils
 2. Lejuplādē failu "ligodziesmas.tar.gz" (sk. linku dokumenta beigās)
 3. Atarhivē to un pāriet uz atarhivēto direktoriju:

  cd /home/student/Downloads
  tar xzf ligodziesmas.tar.gz
  cd ligodziesmas
 4. Izpilda komandas ar "lilypond-book" un LaTeX rīkiem, lai iegūtu drukājamu PDF dokumentu:

  rm -fr out
  lilypond-book --output=out --psfonts ligodziesmas.lytex
  cd out
  latex ligodziesmas.tex
  latex ligodziesmas.tex
  latex ligodziesmas.tex
  dvips ligodziesmas
  ps2pdf ligodziesmas.ps
  ## lai izveidotu bukletu no ligodziesmas.ps, riikojas shaadi:
  psbook -s32 ligodziesmas.ps ligodziesmasA.ps
  psnup -2 ligodziesmasA.ps ligodziesmasB.ps
  ps2pdf ligodziesmasB.ps

Komanda 'latex' jādarbina atkārtoti (2 vai 3 reizes), lai dokumentā izveidotos pareizas norādes (satura rādītājs, saites uz citām nodaļām). Parasti to dara, kamēr pazūd paziņojums 'Label(s) may have changed'.

 Arguments -s32 komandai 'psbook' norāda, cik lappušu ir dokumentā; šim skaitlim jādalās ar 4, lai notiktu bukletam raksturīga lapu sajaukšana. Piemēram, ja pēc latex un dvips komandām izrādās, ka dokumentā ir 30 lappuses, tad to noapaļo līdz 32.

Pēc visiem šiem pārveidojumiem aplūko jaunizveidojušos failus - "ligodziesmas.pdf" un "ligodziesmasB.pdf".

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 14:43
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License