Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Būvēšana no pirmkoda

Vairumā gadījumu, lietojot Ubuntu, programmas var uzstādīts ar apt-get install .... Tomēr, ja ir nepieciešams iegūt pašu jaunāko programmas versiju, vai labot pirmkodu, tik pat vienkārši programmu var uzbūvēt arī no pirmkoda.
 1. Uzstāda pakotnes noklusēto versiju (tas nepieciešams, lai veiktu sistēmā nepieciešamās konfigurācijas izmaiņas, piem., lietotāju un grupu pievienošanu u.tml.):

  sudo apt-get install prorgram
 2. Uzstāda pakotnes, kas nepieciešamas konkrētās programmas kompilācijai un uzstādīšanai:

  sudo apt-get build-dep program

  (Iespējams, ka var būt nepieciešams uzstādīt arī linux būvēšanas pakotnes ar sudo apt-get build-dep linux.)

 3. Savāc pašas programmas pirmkodu no krātuves:

  apt-get source program
 4. Pāriet uz mapi, kurā atrodas lejuplādētais programmas pirmkods:

  cd program
 5. Ja nepieciešams, veic izmaiņas programmas pirmkodā:
  1. Maina pirmkoda failu,
  2. vai, piemēram, "uzliek ielāpu":

   patch - p1 < name_of_patchfile
 6. Ja nepieciešams, nokonfigurē būvēšanas skriptus:

  ./configure

  vai arī

  ./autogen.sh
  Dažām programmām tas nav nepieciešams. Ja programmas mapē nav  configure vai autogen.sh  skripta, šīs komandas pildīt nevajag.
 7. Nokompilē kodu:

  make
 8. Uzstāda nokompilēto kodu:

  sudo make install

Kļūdu novēršana

error while loading shared libraries: .. .so .. cannot open shared object file: No such file or directory

 1. Izpilda komandu:

  sudo ldconfig

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-10-07 07:12
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License