Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Tīklošanās

Šeit ir apkopoti padomi tīkla servisu, klientu un rīku uzstādīšanai un konfigurēšanai, izmantojot Ubuntu Linux.

  
Tags: Rādītājs
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:36
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-27 07:32
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License