If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Rezerves kopēšana

Dar ir mūsdienīgs arhivētājs, kas, atšķirībā no plaši pielietotā tar, piedāvā papildu iespējas. Piemēram, dalīt arhīvus daļās, veikt papildinošas kopijas, utml.

Saturs

Uzstādīšana

 1. root lietotājs uzliek dar arhivētāju:

  apt-get install dar
 2. Izveido rezerves kopēšanas skriptu mapi, un rezerves kopiju mapi:

  mkdir /home/bin
  mkdir /backup
  Kopēšanas skriptus šajā brīdī var palaist ar roku, bet jārēķinās, ka tas prasīs 30min vai vairāk, atkarība no datu apjoma.
 3. Mapē /home/bin ieliek pielikumā ieliktos failus: dar_home_full, dar_home_diff, dar_system_full, dar_system_diff un dar_restore_file
 4. Uzliek visiem failiem izpildes tiesības:

  chmod 775 dar*
  Nepildiet sekojošās komandas mc redaktorā, jo bus nepieciešams izmantot taustiņu kombinācijas, ko mc pārtver
 5. "Tīrā" komandrindas logā ieplāno rezerves kopēšanu root lietotājam, ievadot komandu:

  crontab -e
 6. Ievada atvērtajā redaktorā sekojošas rindas:

  # m h  dom mon dow   command
  0 1 * * 0-5 /home/bin/dar_home_diff
  0 3 * * 0-5 /home/bin/dar_system_diff
  0 1 * * 6   /home/bin/dar_home_full
  0 5 * * 6   /home/bin/dar_system_full
 7. Plānotāja uzdevumus saglabā ar komandām Ctrl+o Enter un +Ctrl+x. Ja atveroties logam parādās ziņojums ..Joe's Own Editor.., saglabā ar komandu Ctrl+k d un iziet ar Ctrl+k x
 8. Pārliecinās, ka plānotājs uzdevumi ir ierakstīti ar komandu:

  crontab -l
  Kopijas tiek veidotas datu arhīvos pa 2GB, kas ir pietiekami ērts apjoms ierakstīšanai DVD diskos, vai kopēšanai uz ārēju failu sistēmu. Rezerves kopēšanas skriptu statuss tiek rakstīts 2 žurnāla failos /backup/log un /backup/err_log.

Rezerves kopijas pārbaude

To, vai arhīva faili ir izveidoti veiksmīgi, pārbauda ievadot komandu:

dar -l arhiva_nosaukums

arhiva_nosaukums ir arhīva fails bez paplašinājuma dar un sējuma numura, piemēram, failam system_2008-10-08.1.dar:

dar -l system_2008-10-08
[data ][ EA  ][compr] | permission | user  | group | size  |          date                 |    filename
----------------------+------------+-------+-------+-------+-------------------------------+------------
[     ]       [-----]   drwxr-xr-x   0  root  0 Tue Apr 17 08:20:56 2007  usr
[     ]       [-----]   drwxr-xr-x   root root  0 Tue Feb 12 11:08:02 2008  usr/games
[     ]       [-----]   -rwxr-xr-x   root root  18444 Fri Oct  5 06:05:18 2007  usr/games/fortune
[     ]       [-----]   -rwxr-xr-x   root root  15764 Tue May 15 12:47:03 2007  usr/games/banner
[     ]       [-----]   drwxr-xr-x   root root  0 Mon Aug 18 11:44:34 2008  usr/sbin
...

Ja tiek atgriezts failu saraksts, tad arhīvs ir veiksmīgi izveidots. Ja parādās kļūda, tad arhīvs ir neveiksmīgi izveidots, visticamāk tāpēc, ka arhivēšanas brīdī ir ticis modificēts gāds liela izmēra fails.

Datu atjaunošana

 1. Arhīva saturu pārbauda ar komandu:

  dar -l system_full

  kur system_full ir arhīva faila nosaukums bez faila numura un paplašinājuma

 2. Failus atjauno ar skriptu dar_restore_file. Lai atjaunotu failu sākotnējās pieejas tiesības, failus jāatjauno kā root lietotājam
 3. Atver skriptu ar redaktoru, un veic tajā nepieciešamās izmaiņas:

  backup_dir="/backup" # backup directory name without tailing slash
  full_bak="system_full" # full backup name
  tmp_dir="/tmp/backup" # target folder for restored file, this folder will be removed before restoring
  diff_bak="system_2007-10-28" # name of diff backup
  restore="etc/hosts" # folder to restore, without starting slash (relative path)
 4. Saglabā skriptu un to izpilda. Atjaunotais fails būs norādītajā mērķa mapē.

  Nekad neatjaunojiet failu uzreiz vajadzīgajā vietā. Kļūdas gadījumā jūs varat pazaudēt datus. Nekad neatjaunojiet datus saknes failu sistēmā. Skripts piedāvā pirms tam izdzēst mērķa failu sistēmu. Ja šādā brīdī atbildēsiet apstiprinoši, pazaudēsiet visus datus, ieskaitot rezerves kopijas!

Saites

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 12:58
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2018-04-29 18:01
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License