Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

QUIT WINDOWS, IT SEVERELY HARMS HEALTH OF YOUR COMPUTER!

COMPUTERS RUNNING WINDOWS DIE YOUNG!

JRE uzstādīšana Windows

JRE (Java Runtime Environment) ir Java izpildes vide. Šajā lapā ir aprakstīts, kā to uzstādīt Windows operētājsistēmā.
 1. Atver lapu http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html, spiež pogu Download JRE:
  fig30.png
 2. Izvēlas Platform:Windows, iezīmē I agree... rūtiņu  un spiež Continue:
  fig31.png
 3. Klikšķina uz jre-6u23-windows-i586.exe:
  fig32.png
 4. Klikšķina uz Saglabāt failu:
  fig33.png
 5. Palaiž sablabāto failu jre-6u23-windows-i586.exe:
  fig34.png
 6. Ja parādās brīdinājums, spiež pogu Ruk:
  fig35.png
 7. Uzstādīšanas vednī spiež pogu Install:
  fig36.png
 8. Uzgaida, kamēr notiek uzstādīšana:
  fig37.png
 9. Beigās spiež pogu Close:
  fig38.png

Saites

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2011-01-31 12:21
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License