If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

QUIT WINDOWS, IT SEVERELY HARMS HEALTH OF YOUR COMPUTER!

COMPUTERS RUNNING WINDOWS DIE YOUNG!

Samba lietotāji

Must prepare before:  Samba failu serveris

Lietotāja izveide

Pirms kāds lietotājs kļūst par samba lietotāju, tas jāpievieno arī kā Linux sistēmas lietotājs, izmantojot komandu "useradd" vai arī System — Administration — Users and Groups. Toties parole sambas lietotājam drīkst nesakrist ar atbilstošā Linux lietotāja paroli.
 1. Samba lietotāju student samba serverī izveido ar komandu:

  smbpasswd -a student
  New SMB password:Student007
  Retype new SMB password:Student007

Lietotāja paroles maiņa

 1. SAMBA lietotāja paroli tekošajā resursdatorā izmaina ar komandu:

  smbpasswd -U student
  Old SMB password:Student007
  New SMB password:Student008
  Retype new SMB password:Student008
 2. SAMBA lietotāja paroli citā  resursdatorā (piemēram domēna kontrolierī) izmaina ar komandu, piemēram:

  smbpasswd -r domaincontroller.test.com -U student.student
  Old SMB password:Student007
  New SMB password:Student008
  Retype new SMB password:Student008

Must prepare before:  Samba failu serveris

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 18:46
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2019-04-29 17:56
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License