Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Jforum uzturēšana, izmantojot SQL

Must prepare before:  JForum diskusiju serveris

Jforum lietotāja izdzēšana

 1. Apskata lietotāju datus:

  -- Pēc Id:
  select user_id, username, user_posts, user_email, user_website, user_biography from jforum_users where user_id in (...);
  -- Pēc vārda:
  select user_id, username, user_posts, user_email, user_website, user_biography from jforum_users where username in ("...");
 2. Izdzēš nepieciešamo lietotāju un tā datus:

  DELETE FROM jforum_posts_text WHERE post_id in(SELECT post_id FROM jforum_posts WHERE user_id in(...));
  DELETE FROM jforum_posts WHERE user_id in(...);
  DELETE FROM jforum_topics WHERE user_id in(...);
  DELETE FROM jforum_topics_watch WHERE user_id in(...);
  DELETE FROM jforum_forums_watch WHERE user_id in(...);
  DELETE FROM jforum_banlist WHERE user_id in(...);
  DELETE FROM jforum_bookmarks WHERE user_id in(...);
  DELETE FROM jforum_sessions WHERE session_user_id in(...);
  DELETE FROM jforum_privmsgs WHERE privmsgs_to_userid in(...);
  DELETE FROM jforum_users WHERE user_id in(...);
  DELETE FROM jforum_user_groups WHERE user_id in(...);

Maksimālā lietotāju skaita atjaunošana

 1. Lai atstatītu maksimālo lietotāju skaitu, piemēram, uz 1:

  UPDATE jforum_config SET config_value=1 WHERE config_id=1;

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2011-01-16 15:21
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License