Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Subversion klients SVN WorkBench

Uz Python balstīts vienkāršs SVN pārlūkošanas rīks (tiem, kuriem nav ērti uzstādīt Eclipse un izmantot Subclipse).
  1. Izpilda komandu:

    sudo apt-get install svn-workbench
  2. Atver Applications — Programming — SVN Workbench

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 18:42
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License