Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Papildu inicializācijas skripti

Startējot debianveidīgas sistēmās (Ubuntu, Kubuntu), tiek izpildīti inicilizācijas skripti, kas atrodas mapē /etc/init.d, un kam ir simboliskās saites uz /etc/rcX.d (kur X ir S vai no 0 līdz 6, kas parāda dažādus inicializācijas režīmus).

Pašās beigās tiek palaists skripts /etc/rc.local.

Atsevišķu komandu palaišana

Atsevišķas komandas var ielikt skriptā /etc/rc.local.

Šis skripts tiek palaists kā pēdējais no visiem inicializācijas skriptiem, startējot sistēmu. Tajā tiek izpildītas tajā iekļautās komandas.

 1. Piemēram, lai parādītu datora IP adresi, failā /etc/rc.local pievieno rindas:

  DEV="eth0"
  # dhclient $DEV
  sleep 1
  clear
  addr=`ifconfig $DEV|grep "inet addr"|awk -F'(:|  B)' '{print $2}'`
  echo "************************"
  echo "*** Servera IP adrese ir sekojoša:"
  echo "*** $addr"
  echo "************************"
  exit 0
 2. Pēc datora ieslēgšanas konsolē parādās ziņojums:

  ************************
  *** Servera IP adrese ir sekojoša:
  *** 10.0.0.2
  ************************

Skripti, kurus var izsaukt ar parametriem

Skriptu, kas atrodas /etc/init.d struktūra ir sarežģītāka. Tos var izsaukt ar start, stop, u.c. parametriem.

Tālāk ir dots piemērs, kā izveidot šādu skriptu izveidot.

 1. /etc/init.d izveido papildu inicializācijas failu:

  touch /etc/init.d/custom-scripts
  chmod 755 /etc/init.d/custom-scripts
 2. Failā /etc/init.d/custom-scripts ieliek sekojošu saturu:

  #!/bin/sh
  #/etc/init.d/custom-scripts
  #

  # Some things that run always
  touch /var/lock/custom-scripts

  # Carry out specific functions when asked to by the system
  case "$1" in
    start)
      echo "Starting script custom-scripts "
      # enter your script path here, e.g. /home/bin/...
      ;;
    stop)
      echo "Stopping script custom-scripts"
      echo "Could do more here"
      ;;
    **)
      echo "Usage: /etc/init.d/custom-scripts {start|stop}"
      exit 1
      ;;
  esac
  exit 0
  modificē skripta saturu pēc vajadzības.
 3. Iekļauj skriptu init režīmu sarakstā (ar kārtas numuru 90 startēšanas brīdi (S) un apturēšanas brīdī (0)):

  update-rc.d custom-scripts start 90 S . stop 90 0 .

Saites

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 09:15
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License