Ņemiet arī vērā, ka šis apraksts sen nav mainīts un ir iespējams, ka tas ir novecojis!
Sapratu.

Diff un Patch izmantošana

Diff un Patch komandas ir ērts paņēmiens, kā veikt standarta konfigurācijas izmaiņas.

Mapju rekursīva salīdzināšana:

diff -ruN original/ new/ > original.diff

kur:

  • r norāda rekursīvu salīdzināšanu
  • u parāda 3 nemainītās rindas pirms izmaiņām
  • N neesošus failus uzskata par tukšiem.

Saites

 

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2008-08-09 10:14
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2014-08-28 19:37
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License