Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Diff un Patch izmantošana

Diff un Patch komandas ir ērts paņēmiens, kā veikt standarta konfigurācijas izmaiņas.

Mapju rekursīva salīdzināšana:

diff -ruN original/ new/ > original.diff

kur:

  • r norāda rekursīvu salīdzināšanu
  • u parāda 3 nemainītās rindas pirms izmaiņām
  • N neesošus failus uzskata par tukšiem.

Saites

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 10:14
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-08-28 19:37
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License