Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Pakotņu pārvaldība

Saturs

Krātuves sagatavošana

 1. Pievieno slēgtā koda un neatbalstīto lietojumprogrammu krātuves (kas pēc noklusēšanas nav atļauti juridisku ierobežojumu dēļ), ievadot komandu:

  sudo gedit /etc/apt/sources.list
 1. Atvērtajā failā nodzēš # simbolus visām rindām, kas sākas ar # deb.
 2. Saglabā failu.

Darbības ar pakotnēm

Pakotņu uzstādīšana

 1. Jaunas pakotnes uzliek ar komandu:

  sudo apt-get install packagename
 2. Atsevišķi iegūtu \.deb failu uzstāda ar komandu:

  sudo dpkg -i filename.deb

Pakotņu atjaunošana

 1. Krātuvē pieejamo pakotņu sarakstu atjauno ar komandu:

  sudo apt-get update
 2. Visas pakotnes atjauno ar komandu:

  sudo apt-get upgrade
 3. Gadījumā, ja ar pakotņu konfliktu dēļ (atkarībā izveidojas strupsaķere) ar upgrade neatjaunojas visas pakotnes, pakotņu atjaunošanu palaiž ar komandu, kas pakotņu konfliktus cenšas risināt ar tuvinātām metodēm, ignorējot mazāk svarīgo pakotņu atkarības:

  sudo apt-get safe-upgrade
 4. Pilnu sistēmas atjaunošanu, ieskaitot Linux kodola atjaunošanu, veic, ievadot komandu:

  sudo apt-get dist-upgrade

Pakotņu noņemšana

 1. Pakotņu izpildfailus un biblotēkas (izņemot konfigurācijas failus), noņem ar komandu:

  sudo apt-get remove packagename
  Šo komandu izmanto, ja vēlas saglabāt esošo konfigurāciju, piemēram, pārejot uz jaunu versiju.
 2. Visus pakotņu failus noņem, ievadot komandu:

  sudo apt-get purge packagename
  Ja pakotne satur tikai citas pakotnes (t.s. metapakotne, piemēram, ubuntu-restricted-extras), tad tiek noņemta tikai metapakotne, bet tajā atrodošās pakotnes un to faili saglabājas!
 3. Lokāli uz diska saglabāto pakotņu instalācijas failus izdzēš, ievadot komandu:

  sudo apt-get clean

Papildu informācija par pakotnēm

 1. Instalētās pakotnes apskata ar komandu:

  dpkg-query -W
 2. Visas pieejamās pakotnes apskata ar komandu:

  dpkg -l

  vai arī ar komandu:

  apt-cache pkgnames
 3. Pakotnē pēc vārda meklē ar komandu:

  apt-cache search name
 4. Papildu informāciju par pakotni apskata ar komandu:

  apt-cache show packagename
 5. Pakotnes failus apskata, ievadot komandu:

  apt-file list packagename

Pakotnes un visu tās atkarību pārinstalēšana

 1. root lietotājs iestata pakotnes nosaukumu, piemēram:

  package=pcmanfm
 2. Pārinstalē pakotni un visas pakotnes, no kuras tā ir atkarīga:

  apt-get install --reinstall $package $(apt-cache depends $package|grep 'Depends'|cut -d: -f2)

Pakotņu konfigurācijas atjaunošana

 1. Noklusēto pakotnes konfigurāciju pārstata, (un palaiž uzstādīšanas vedni) ievadot komandu:

  sudo dpkg-reconfigure pakotne-iekļaujot-versiju

Pakotņu pārvaldība aiz proxy servera

 • root lietotājs izveido failu /etc/apt/apt.conf ar rindu, piemēram:

  Acquire::http::proxy "http://192.168.0.254:3128/";

Kļūdu novēršana

PGP kļūda

Ja, veicot pakotņu atjaunošanu parādās, piemēram, sekojoša kļūda:

W: GPG error: http://extras.ubuntu.com precise Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 16126D3A3E5C1192

Pievieno pakotnes atslēgu:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 16126D3A3E5C1192

401. kļūda

Ja, uzstādot pakotni, parādās, piemēram, sekojoša kļūda:

Err http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ppa/ubuntu/ precise/main
...
401  Authorization Required [IP: 2a02:500:3333:1::23 80]
Failed to fetch http://ppa.launchpad.net/....deb 

Problēma ir tur, ka apt cenšas pieslēgties krātuvei ar IPv6 protokolu, kas ppa.launchpad.net ir aizliegts. Tāpēc /etc/hosts failā pievieno rindu:

91.189.95.83 ppa.launchpad.net

Saites

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:55
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2016-01-31 15:22
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License