Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Linux instrukcijas

Linux-vienmer-gatavs.png

Šajā lapā ir apkopotas instrukcijas Linux servera un darbstacijas programmatūras uzstādīšanai.

Instrukcijas ir sagrupētas sekojošās kategorijās

Šeit dotas instalēšanas procesa dokumentēšanas vadlīnijas.


  
Tags Rādītājs Linux
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 12:17
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License