Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Datu bāzes

Šeit ir apkopoti padomi par atvērtā koda datu bāzu pārvaldības sistēmām.

  
Tags: Rādītājs
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-02-09 09:06
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-07-22 08:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License