If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Wireshark tīkla pārraudzības rīks

Wireshark ir tīkla pārraudzības programma, kas noklausās tīkla paketes. Principā Ethernet tīklā "visi dzird visu", bet parasti tīkla plates automātiski apstrādā tikai tām adresētas paketes.
Ar Wireshark var pārslēgt tīkla plati neizvēlīgajā režīmā, lai tā apstrādā arī tai neparedzētas paketes.

Uzstādīšana

sudo apt-get install wireshark

Lietošana

Wireshark programmu var atvērt ar Lietotnes- Internets- Wireshark, bet tad tā ir palaista bez root tiesībām un ar šādi ierobežotu Wireshark var skatīties agrāk noglabātas atskaites, bet nevar pārtvert paketes no jauna.

 1. Wireshark ar root tiesībām var palaist ar komandrindu

  sudo wireshark &

Kļūdu novēršana

Ja pēc palaišanas parādās ziņojums "Lua: Error during loading: [string "/usr/share/wireshark/init.lua"]:45: dofile has been disabled"

 1. Izmaina iestatījumu failu /usr/share/wireshark/init.lua uz

  disable_lua = true

  vai arī:

 2. Uzstāda Lua kompilatoru:

  sudo apt-get install luajit

Saites


  
Tags Linux Ubuntu Tīkls Pārraudzība Rīki Drošība
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 17:36
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-10-14 13:12
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License