Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Wireshark tīkla pārraudzības rīks

Wireshark ir tīkla pārraudzības programma, kas noklausās tīkla paketes. Principā Ethernet tīklā "visi dzird visu", bet parasti tīkla plates automātiski apstrādā tikai tām adresētas paketes.
Ar Wireshark var pārslēgt tīkla plati neizvēlīgajā režīmā, lai tā apstrādā arī tai neparedzētas paketes.

Uzstādīšana

sudo apt-get install wireshark

Lietošana

Wireshark programmu var atvērt ar Lietotnes- Internets- Wireshark, bet tad tā ir palaista bez root tiesībām un ar šādi ierobežotu Wireshark var skatīties agrāk noglabātas atskaites, bet nevar pārtvert paketes no jauna.
 1. Wireshark ar root tiesībām var palaist ar komandrindu

  sudo wireshark
 2. Var izmantot arī gksudo komandu:

  gksudo wireshark

Pēc noklusēšanas gksudo aptur visas citas lietotnes paroles ievadīšanas brīdī. Tā ir paranoiska aizsardzība pret, piemēram, tastatūras ierakstītājiem.

Kļūdu novēršana

Ja pēc palaišanas parādās ziņojums "Lua: Error during loading: [string "/usr/share/wireshark/init.lua"]:45: dofile has been disabled"

 1. Izmaina iestatījumu failu /usr/share/wireshark/init.lua uz

  disable_lua = true

  vai arī:

 2. Uzstāda Lua kompilatoru:

  sudo apt-get install luajit

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 20:36
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2016-10-10 11:05
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License