Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Resolv.conf iestatījumu fails

/etc/resolv.conf failā norāda tīkla mītņu (resursdatoru) nosaukumu IP adreses noteikšanas iestatījumus. Šī faila saturu automātiski izveido automātiskās IP konfigurēšanas dēmons, bet to var iestatīt arī ar rokām.
Klasiskās Linux versijās DNS serverus norāda failā /etc/resolv.conf.
 1. Ja faila saturu veido ar rokām, tajā noteikti jānorāda vismaz viens DNS serveris. Piemēram, sekojoši:

  nameserver 178.63.26.173
  nameserver 178.63.26.174
  nameserver 217.79.186.148

  kur konkrētās adreses ir tuvākie no http://useopennic.org serveriem.

 2. Ja vēlas, var pievienot rindas ar domēna nosaukumu, kuru izmantos, meklējot datorus ar nepilnu mītnes nosaukumu, piemēram:

  domain test.lv
  search test.lv

  tad liekot meklēt datoru rupucis, tiks meklēts arī rupucis.test.lv.

  Ja IP adresi piešķir ar DHCP, šo faila saturu pārraksta DHCP klienta dēmons vai NetworkManager.
Jaunākās Linux versijās (sākot ar Ubuntu 12.04) DNS serverus arī norāda /etc/network/interfaces failā attiecīgajai saskarnei.

Piemēram, sekojoši:

...
auto eth0
...
dns-nameservers 192.168.1.1
dns-domain example.com
dns-search example.com
...

Diagnostika

Ievada komandu:

nslookup meklejamais.domens

Kļūdu novēršana

Resolv.conf pārstata sākotnējā veidā ar komandu:

sudo apt-get reconfigure resolvconf

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2012-03-19 16:00
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License