Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

ip tīkla pārvaldības lietotne

ip ir Linux kodola tīkla ietvara pārvaldības lietotne, kas nodrošina statisku maršrutēšanu.

Adreses

 • Mītnes adreses, apskata, ievadot komandu:

  ip ad

Saites

 • Mītnes saites, apskata, ievadot komandu:

  ip li

Maršruti

 1. Pakešu maršrutus likumu tabulā apskata ar komandu:

  ip ro
  ip route show table main
 2. Maršrutu pievienošanas un dzēšanas piemēri:

  ip route add 10.10.10.0/24 dev eth1  scope link  src 10.0.1.129
  ip route del 10.10.10.0/24 dev eth1  scope link  src 10.0.1.129
 3. Noklusētās vārtejas adreses iestatīšana:

  ip route rep default via 10.0.0.1
 4. Par noteiktu maršrutu pārliecinās, ievadot komandu:

  ip route get 10.10.10.1

Likumi

 1. Maršrutēšanas likumus apskata ar:

  ip rule
 2. Likumu pievienošanas un dzēšanas piemēri:

  ip rule add pri 100 from 10.0.1.129 table main
  ip ru del pri 100 from 10.0.1.129 lookup main

  ip rule add pri 100 fwmark 200 table 200
  ip rule del pri 100 fwmark 200

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:24
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2015-11-19 13:07
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License