If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

W3af tīmekļa lietotņu drošības skeneris

W3af ir  tīmekļa lietotņu drošības skeneris.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

 1. Izpilda komandu:

  sudo apt-get install w3af
 2. Palaiž, izpildot komandu:

  w3af

Jaunākās versijas uzstādīšana no ražotāja vietnes

 1. Uzstāda nepieciešamos rīkus un bibliotēkas:

  sudo apt-get install git libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev libsqlite3-dev libffi-dev libyaml-dev
  sudo apt-get install python-gtksourceview2 python-dev python-pygraphviz python-pip python-webkit
  sudo pip install --upgrade pip
  sudo pip install xdot==0.6 pyClamd==0.3.15 PyGithub==1.21.0 GitPython==0.3.2.RC1 pybloomfiltermmap==0.3.14 esmre==0.3.1 phply==0.9.1 nltk==3.0.1 chardet==2.1.1 tblib==0.2.0 pdfminer==20140328 futures==2.1.5 pyOpenSSL==0.15.1 ndg-httpsclient==0.3.3 pyasn1==0.1.8 lxml==3.4.4 scapy-real==2.2.0-dev guess-language==0.2 cluster==1.1.1b3 msgpack-python==0.4.4 python-ntlm==1.0.1 halberd==0.2.4 darts.util.lru==0.5 Jinja2==2.7.3 vulndb==0.0.19 markdown==2.6.1 psutil==2.2.1 mitmproxy==0.13 ruamel.ordereddict==0.4.8 Flask==0.10.1 PyYAML==3.11
 2. Lejuplādē lietotnes failus no koda krātuves:

  git clone https://github.com/andresriancho/w3af.git

Saites

Lietošana

 1. Palaiž grafisko konsoli no komandrindas

  w3af/w3af_gui
 2. Ja, ievadot komandu terminālī, rāda kļūdu:

  Your python installation needs the following modules to run w3af:
  ...
  After installing any missing operating system packages,
  use pip to install the remaining modules:
  ...

  Novērš kļūdas, tad izpilda pārējās norādes un mēģina vēlreiz!

 3. Pēc tam var arī palaist no grafiskā failu pārvaldnieka mapē w3af failu w3af_gui.
 4. Norāda mērķa adresi, atzīmē nepieciešamos testu spraudņus un datu izvades spraudņus, kā, piemēram parādīts sekojošā attēlā:

  att01.png

 5. Spiež pogu Start
 6. Rezultātus aplūko cilnē Results vai izvēlētajos izvades failos.
  att02.png

Saites

Alternatīvas


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2015-11-17 20:13
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2019-08-23 09:11
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License