Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Iptables pakešu filtrēšanas pārvaldības lietotne

See also:  Ufw ugunssiena

Iptables ir Linux standarta pakešu filtrēšanas ietvara konfigurācijas lietotne.
Ar to var veikt "stāvokļjūtīgu" pakešu filtrēšanu, adrešu translāciju u.c.
# Following picture shows packet processing sequence of tables and rules
# lowercase - tables, UPPERCASE - CHAINS
#
#                 Network
#                   |
#                  raw
#                 mangle
#                  nat
#               PREROUTING
#                   |
#      -------<routing decision>--------
#      |                               |
#    mangle                            |
#    filter                            |
#    INPUT                             |
#      |                               |
#  Local process                       |
# <routing decision>                   |
#      |                               |
#     raw                            mangle
#    mangle                          filter
#     nat                            FORWARD
#    filter                            |
#    OUTPUT                            |
#      |                               |
#      ---------------------------------
#                   |
#                 mangle
#                  nat
#               POSTROUTING
#                   |
#                Network
#

Pakešu pārvaldības piemēri

 1. iptables -L parāda filtrēšanas likumus noklusētajai tabulai
 2. iptables -L -t mangle parāda filtrēšanas likumus mangle tabulai
 3. Likumu pievienošana un dzēšana:

  iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
  iptables -D INPUT -p icmp -j ACCEPT
  iptables -A INPUT -p icmp -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
 4. Likumu izdzēš ar:

  iptables -D INPUT -p icmp -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
 5. Pievieno likumu, kas paketi nomet:

  iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
 6. Pievieno likumu, kas nomet paketi uz 22 portu:

  iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP

Konfigurēšana

 1. Ja  nav izveidot, izveido mapi /home/bin:

  mkdir /home/bin
 2. root izveido failu /home/bin/iptables.rules, padara šo failu izpildāmu:

  touch /home/bin/iptables.rules
  chmod 700 /home/bin/iptables.rules
 3. Izveido faila saturu, ņemot par piemēru:
  1. piemērs darbstacijai ar vmware
  2. triviāls maršrutētāja piemērs
  3. piemērs serverim
  4. piemērs serverim ar divām publiskā tīkla saskarnēm
  5. Portu pārsūtīšana ar iptables
 4. Izpilda šo failu:

  /home/bin/iptables.rules
 5. Pārbauda ar komandu:

  iptables -L -nv
  watch 'iptables -L -nv'
 6. Iptables inicializācijas skripts

Saites

See also:  Ufw ugunssiena

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:28
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-07-23 11:27
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License