If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Statiskā adreses piešķiršana

IP adrešu un tīkla skaitļi ir doti kā piemēri, ja mītnes tīkla adrese ir 10.0.0.10, tīkls 10.0.0.0/24 (maska 255.255.255.0) un vārtejas adrese ir 10.0.0.1.
Jums ir jāzina, kādi šie skaitļi ir jūsu tīklā!
Kā iestatīt 6. versijas (IPv6) protokolu, skatiet šeit.

Uzstādīšana ar komandu

  1. Uzstāda manuālu tikla saskarnes adresi un masku:

    ip addr add 10.0.0.10/24 dev eth0
    ip link set eth0 up
  2. Pievieno noklusēto vārteju:

    ip route add default via 10.0.0.1

Uzstādīšana konfigurācijas failā

Atver failu /etc/network/interfaces, un ieraksta sekojošas rindas:

auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.10
network 10.0.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 10.0.0.255
gateway 10.0.0.1
dns-nameservers 10.0.0.1 4.4.4.4

Papildu loģiskās adreses norādīšana

Sekojošajā piemērā vienai fiziskai tīkla platei eth0* tiek piešķirta otra loģiskā iekārta *eth0:1 kurai ir citi IP protokola iestatījumi. Tādējādi vienā fiziskā Ethernet tīklā var darbināt vairākus IP līmenī neatkarīgus tīklus (tomēr ar īpašiem rīkiem, piemēram Wireshark, tos var noklausīties).

Papildu IP adresi norāda, failā /etc/network/interfaces pievienojot rindas:

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
     address 192.168.0.100
     network 192.168.0.0
     netmask 255.255.255.0
     broadcast 192.168.0.255

DNS servera norādīšana

Tīkla konfigurācijas pārstartēšana

Tīkla servisi var lamāties, ka nevar korekti apturēt tīklu, jo jaunie ieraksti neatbilst faktiskajam saskarņu stāvoklim.
Tāpēc, ja izmaiņas grib veikt korekti (bet to var izdarīt tikai uz lokāla, nevis attālināta datora), vispirms tīkls jāaptur, jāveic izmaiņas un tad tīkls ir jāpalaiž.

Lai tīkla iestatījumi sāktu darboties, pārstartē tīklu, ievadot komandu:

/etc/init.d/networking restart

Tīkla iestatījumu pārbaude

IP adresi/masku, DNS serveri (nameserver) un vārteju (gateway) pārbauda ar šādām komandām:

ifconfig -a
more /etc/resolv.conf
ip route

Saites

Skatīt arī


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 19:10
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2018-04-07 20:52
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License